Druhá americká občanská válka

0

Jsme ve válce kvůli základním hodnotám.

Je čas, aby si naše společnost připustila smutnou skutečnost: Amerika v současnosti bojuje svou druhou občanskou válku.

Ve skutečnosti, se zřejmým a ohromným rozdílem postojů k otroctví, jsou Američané více rozděleni morálně, ideologicky a politicky dnes, než byli během Občanské války. Z toho důvodu, tak jako Velká válka vešla ve známost jako První světová válka, když došlo k Druhé světové válce, bude Občanská válka známá jako První občanská válka, když si více Američanů uvědomí, že současná bitva je Druhou občanskou válkou.

Tato Druhá občanská válka se, naštěstí, odlišuje v jedné kriticky důležité věci: Zatím je víceméně nenásilná. Ale s rostoucím levicovým násilím jako jsou pouliční výtržnosti, násilná zabrání univerzitních kanceláří, a nezákonná okupace radnic v hlavních městech států, nenásilí nemůže být zaručeno jak stálá charakteristika Druhé občanské války.

Jsou lidé jak na levici tak na pravici, kdo volají po americké “jednotě”. Ale tato volání jsou buď naivní nebo neupřímná. Jednota byla možná mezi pravicí a liberály, ale ne mezi pravicí a levicí.

Liberalismus, který byl anti-levicový, pro-Americký, a hluboce svázán s Judeo-křesťanskými základy Ameriky, vnímal tavící hrnec jako americký ideál, bojoval pro svobodu slova pro své oponenty, vnímal západní civilizaci jako nejvyšší morální a umělecký lidský výtvor, a vnímal oslavu rasové identity jako rasismus – je nyní zakotven téměř výhradně na pravici a mezi hrstkou lidí, kteří se nenazývají konzervativci.

Levice, nicméně, je v opozici vůči každému z těchto klíčových principů liberalismu.

Jako levice v každé jiné zemi, vidí americká levice Ameriku jako nezbytně rasistickou, xenofobní, kolonialistickou, imperialistickou, válkychtivou, penízevzývající, pitomě náboženskou zemi.

Tak jako v západní Evropě se levice snaží vymazat americké judeo-křesťanské základy. Tavící hrnec je vnímán jako nic jiného než protičernošská, protimuslimská a protihispánská myšlenka. Levice potlačuje svobodu slova kdekoliv je to možné, a každý nelevicový názor označuje jako nenávistný projev. Abych citoval jen jeden příklad, pokud si myslíte, že Shakespeare byl velký divadelník, neb Bach skvělý skladatel, jste zastánci Mrtvých Bílých Evropských Mužů a jako takoví jste rasisté.

Bez jediné důležité společné hodnoty, jak může existovat jednota mezi levicí a ne-levicí? Samozřejmě nemůže.

Jednota může existovat pouze tehdy, když levice porazí pravici, nebo pravice porazí levici. S použitím analogie První občanské války, americké jednoty bylo dosaženo jedině tehdy, když byl Jih poražen a otroctví zrušeno.

Jak se mohou ti z nás, kdo odporují levicovému nihilismu – pro ideologii, která nenávidí západní civilizaci a základní americké hodnoty není jiné slovo – sjednotit s “vychovateli”, kteří instruují učitele základních škol, aby své studenty přestali nazývat chlapci a dívkami, protože to vyjadřuje genderovou identitu? S katedrou anglického jazyka, která nevyžaduje čtení Shakespeara k získání titulu v anglickém jazyce? S těmi, co vnímají téměř každou válku, kterou Amerika vedla, jako imperialistickou a nemorální? S těmi, kdo vnímají volný trh jako formu útlaku? S těmi, kdo chtějí státem kontrolovat tolik amerického života, jak je to jen možné? S těmi, kdo opakovaně tvrdí Americe a její černé menšině, že největší problémy zasahující černé Američany jsou všechny způsobeny bílým rasismem, “bílým privilegiem” a systémovým “rasismem”? S těmi, kdo věří, že tradiční rodinný ideál je dědičně protiženský a protihomosexuální? S těmi, kdo tvrdí, že Izrael je největší zlosyn Středního východu? S těmi, kdo tvrdí, že výraz “islámský terorista” je projev náboženského fanatismu?

Třetím nejvýznamnějším rozdílem mezi První a Druhou občanskou válkou je ten, že skoro všechen boj vede jen jedna strana. To je důvod, jak se jí podařilo ovládnout školy – od základních přes střední až po vysoké – a indoktrinovat mladé americké lidi; jak ovládla téměř všechna zpravodajská média; a jak ovládla téměř všechna zábavní média.

Toto je pravděpodobně poslední šance, kdy liberálové, konzervativci a pravice mohou porazit americkou levici.

Pravice prohrála na všech těchto frontách, protože se jen zřídka bránila s takovou zuřivostí, s jakou bojuje levice. Jmenujte republikánského politika, který kandidoval proti levici. A všichni američtí konzervativci, lidé, kteří jsou hrdí na Ameriku a její základní hodnoty, posílají své děti do škol, které jejich děti indoktrinují proti všemu, co jejich rodiče pokládají za svaté. Jen pár z nich protestuje, když učitel jejich dětí přestane nazývat jejich syna chlapcem, nebo dceru dívkou, nebo za základní charakteristiku Otců zakladatelů prohlásí otrokářství.

S porážkou levice v posledních prezidentských volbách, porážkou levice ve dvou třetinách guvernérských voleb, a ve většině Kongresu, je toto pravděpodobně poslední šance, kdy liberálové, konzervativci a pravice mohou porazit americkou levici. Ale to se nestane dřív, než si tyto skupiny uvědomí, že nyní bojujeme o přežití Ameriky ne méně, než bojovaly jednotky Unie v První občanské válce.

– Dennis Prager je nezávislý celonárodní moderátor radiových pořadů a novinový sloupkař. Jeho poslední kniha, Deset přikázání: Stále ten nejlepší morální kodex, byla vydána nakladatelstvím Regnery. Je zakladatelem Pragerovy univerzity a je k zastižení na denniprager.com

přeloženo z: National Review

Komentáře

komentáře