Personalisté vysvětlují důvody “genderové nerovnosti” platů

0

Mladá Fronta dnes na svém internetovém serveru iDnes zveřejnila rozhovor s dvěma personalisty, mužem a ženou, z renomovaných personálních agentur. Oba se snaží vysvětlit, zda jsou skutečně muži a ženy na stejných pozicích odměňováni různě a pokud ano, proč to tak je.

Oba se shodují na tom, že u méně kvalifikovaných pozic rozdíly prakticky neexistují. Pokladní v supermarketu má mzdu stejnou bez ohledu na to, zda je to žena nebo muž. Stejně tak je tomu v oborech, které pro určení mzdy používají tabulky. Zde je určující vzdělání, seniorita, a další kritéria, podle kterých vás zařadí do konkrétní platové skupiny a zda jste muž či žena není rozhodující.

Kde ovšem rozdíly ve mzdách na stejné pozici opravdu existují, jsou manažérské a vyšší exekutivní pozice. Na těchto pozicích není výše platu nikdy pevně daná, ale pohybuje se v nějakém rozmezí. Oba personalisté mají zkušenost, že ženy se u pohovorů hodnotí nízko a požadují nižší mzdu, než jejich mužští kolegové. Muži bývají v zaměstnání agresivnější. Jsou pod tlakem jako živitelé rodin a díky tomu ambicioznější. Ženy zpravidla pod takovým tlakem nejsou, nemění tolik zaměstnání a impuls pro vyšší platové hodnocení u nich chybí.

Významným a nezpochybnitelným důvodem platových rozdílů je i to, že pokud žena odejde na mateřskou dovolenou a několik let stráví doma s dítětem, “ujede ji vlak”. Téměř ve všech dnešních pracovních oborech je nutné stále držet krok s vývojem. Žena, která je tři roky na mateřské, ztrácí se svým oborem kontakt a mladší a ambicioznější ji předběhnou. A stále platí, že pokud se o stejnou pozici uchází muž a žena se stejnou kvalifikací, obvykle dostane přednost muž právě kvůli tomu, že ženy odcházejí na mateřskou dovolenou a jejich flexibilita je tak nižší.

Shrnuto, na nižších pozicích platové rozdíly neexistují. Na vyšších, zodpovědnějších pozicích, pokud jsou, tak je to kvůli nižšímu sebevědomí ženských uchazeček, které si řeknou o plat nižší, než jejich mužští kolegové. Tabulkové platy na manažérských postech neexistují. Vyšší procento mužů na manažérských postech je pak dáno tendencí žen odcházet na mateřskou dovolenou a zaměstnání opustit, což je pro každou firmu vždy komplikace. Proto dostávají přednost mužští uchazeči.

Jak oba personalisté vysvětlují, zavedení nějakých kvót by narušilo podnikatelské prostředí a svobodnou volbu zaměstnance i zaměstnavatele. Je mnoho žen, které se na vrchol dostaly i bez přispění povinných kvót, jen díky svým schopnostem. Někdy ovšem za cenu vyloučení mateřského života. Honba za kariérou tak v západním světě negativně ovlivnila zakládání rodin. Věk, kdy má žena své první dítě, se během posledních desetiletí varovně zvýšil. Pod tlakem feminismu ženy rezignují na svou roli matky a snaží se obsadit role, které vždy patřily mužům. Výsledkem jsou v tom lepším případě staří rodiče malých dětí, v horším případě umělé oplodnění a v nejhorším případě jen kariéra a žádné dítě.

Komentáře

komentáře