Jak může Trump potrestat “azylová města”?

0

New York, Chicago, Los Angeles, ale také správy některých univerzitních kampusů patří k tzv. sanctuary cities, což můžeme přeložit jako azylová města. Jsou to místa, kde se lokální administrativy rozhodly nedodržovat americké zákony a nepronásledovat nelegální imigranty. Výsledkem je zločinnost, nezaměstnanost mladých Američanů, jejichž dřívější brigády nyní levněji vykonávají ilegálové, a především kolaps právního státu. Donald Trump ve své kampani slíbil proti azylovým městům zakročit a po sérii výkonných rozhodnutí přichází řada i na ně.

Trumpova zbraň je mocná. Hrozí, že městům, které skrývají ilegály, vezme federální peníze. O jaké peníze ale jde? Trump nemůže sáhnout na peníze, které jsou určeny jednotlivcům, tedy různé typy sociálních a zdravotních benefitů. Nesmí sáhnout na peníze určené na stavbu dálnic, dotace pro znevýhodněné školy, dotace na bydlení a teplo pro chudé a na stravenky. Na co sáhnout může jsou federální granty. Jejich plnění je velice rozsáhlé a nedostatek grantů by citelně mohl ohrozit běžné fungování města. Na druhou stranu, z právního hlediska, by musel prohřešek měst být natolik závažný, aby přišly o všechny granty. V tomto případě by se proporčně jednalo jen o jejich část.

Rozhodnutí by také mělo jednu právní překážku. Podle soudního precedentu z roku 1997 nemůže federální vláda nutit zaměstnance místních jurisdikcí prosazovat federální zákony. Jinými slovy, federální vláda nemůže nutit jednotlivé státy do zapojení nebo administrace federálních regulací.

To na jednu stranu potvrzuje demokratičnost amerického systému. Žádná složka vlády nemá neomezené pravomoci. Americký systém to tak chrání před diktaturou. Na druhou stranu to prezidentovi svazuje ruce při vymáhání práva. Trump a jeho poradci si tato úskalí jistě dobře uvědomují, ale Trump už v posledních týdnech ukázal, že je připraven si za svými rozhodnutími tvrdě stát a tvrdě je vymáhat. Nechme se překvapit, jak bude nakonec v případě azylových měst postupovat.

Komentáře

komentáře