Je jenom ruská propaganda?

0

Tuto otázku si kladu pokaždé, když vidím v médiích další a další případy různých domnělých a někdy jistě opravdových útoků na mysl západní společnosti.  Nechci v tomhle článku zabíhat do odborných detailů, nebo se dokonce pídit po počátcích tohoto velmi účinného nástroje k manipulovaní lidí.

Je jasné určitě nejenom mě, že současný západní demokraticky-liberální systém nebude střílet do vlastních řad a upozorňovat například na jím tak úspěšně vedenou propagandu o fungování multikulturního světa, o tom že právě multikultura a silná globalizace je jediná možnost, jak udržet  minimálně alespoň tu západní část světa v blahobytu a bez výraznějších konfliktů.

„Krása“ propagandy ze strany západu šla vidět před hlasováním o Brexitu, kdy se strašilo, jaká to bude zkáza pro Británii, zatímco se nyní  ukazuje, že to bude mít naopak  spíše opačný efekt, a  Britové si najdou jiné trhy, včetně ještě užší spolupráce s USA, minimálně však určitě nedojde ke kolapsu britské ekonomiky už  jenom proto, že na rozdíl od jiných zemí v Evropě Británie nikdy nechtěla být na EU příliš závislá a šroubovat federalizaci hlouběji a hlouběji.

Šlo by popsat mnoho  stran  na toto téma s popisem dalších případů, ale o tom jsem tenhle článek nechtěl. Chtěl jsem spíše jenom velmi krátce upozornit na to, aby se lidi častěji zamysleli  nad tím, co konzumují z médií a racionálně si to přeložili do reálu, protože propaganda nepatří do arzenálu pouze autoritativních či dokonce diktátorských režimů, ale slouží všem, kteří chtějí efektivně prosadit své zájmy a touží po moci. A tito lidé jsou na západě stejně tak jako na východě.

Komentáře

komentáře