Jak se stát Čechem

0

Debata na toto téma trvá už roky a argumenty padají z každé strany. Zvlášť v dnešní době, kdy na ulicích potkáváme víc a víc cizinců, a říká se nám, že to jsou také Češi. Někteří z nich už získali občanství, a tak jsou prý teď jedni z nás. Je ale češství jen věcí razítka? Je češství jen o tom, se tu narodit? Nikdy jsem si nemyslel, že to stačí, a vysvětlím proč.

V prvé řadě rozlišuji mezi občanstvím a mezi národností. Pokud mluvíme o Čechovi jako o tom, kdo před měsícem získal naše občanství, ale narodil se ve Vietnamu, nemůže být nikdy řeč o Čechovi, ale o Vietnamci s českým občanstvím. Stejně jako se já nestanu Nigerijcem, pokud získám nigerijské občanství, ale nigerijským občanem české národnosti. To samé platí o vietnamském dítěti vietnamských rodičů, které se už narodilo v této zemi. Samotný fakt, že k narození došlo zde, z dítěte nedělá příslušníka českého národa, ale díky zákonům pouze získává české občanství. To samé platí v případě, že se českým rodičům narodí dítě při jejich pobytu v Mexiku, tak z něj nebude Mexičan, ale může získat mexické občanství. Mezi občanstvím a národností je rozdíl. Mezi občanem republiky a příslušníkem národa může být obrovský rozdíl. Vietnamec zůstane Vietnamcem, i když se tu narodí a bude žít celý život. Bude mít české občanství, ale jeho národnost se razítkem nezmění.

V naší zemi platí takzvaná svobodná volba národnosti. Ale ta by měla být založena na nějakém reálném základu. Pokud například máme v rodině Němce, Slováky a Čechy, smíme se rozhodnout, ke které národnosti cítíme silnější krevní a duchovní pouto. Nemělo by ale být možné, abychom se například přihlásili k mongolské národnosti, ačkoliv nikdo z našich předků Mongol nebyl. Stejně tak, pokud se někdo bude chtít přihlásit k české národnosti, měl by doložit, že v jeho rodě je alespoň jeden Čech. Nikoliv občanstvím, ale rodem.

Tedy, českým občanem se v dnešní době může stát leckdo. Čechem se stanete pouze tehdy, pokud se narodíte alespoň jednomu rodiči s českou krví. Konec debaty.

Komentáře

komentáře