Papež zmírnil trest pedofilním kněžím na doživotní modlitby

0
Foto Matrixbox

Pedofilie je problém, kterému lidstvo čelí od svého počátku. A málokterý zločin je odpornější, než když dospělý člověk zneužije bezbranné dítě. Pokud byli a jsou pachatelé z řad běžných lidí, společnost se s nimi dokázala a dokáže vypořádat rychle a spravedlivě. Problémem minulosti a bohužel i současnosti jsou případy, kdy pedofilové vycházejí z řad mocných a privilegovaných, nebo z řad církve. Těm jejich zločiny procházely a procházejí často bez trestu. Vzpomeňme například na nedávný případ v Americe, tzv. Pizzagate, který odhalil obludnou pedofilní mašinérii krytou z těch nejvyšších pater americké politiky. Přetrvávajícím problémem jsou ale pedofilní kněží. A nový papež v řešení tohoto problému nijak nepomáhá.

Dvěma knězům, kteří byli církevním soudem odsouzeni k tzv. laicizaci, tedy zbavení svých církevních úřadů a hodností, trest snížil na doživotní modlitby. Jeden z nich, reverend Mauro Inzoli u italského soudu čelil obvinění ze zneužívání pěti dvanáctiletých chlapců. Inzoli byl původně církevním soudem laicizován, ale jeho vysoce postavení přátelé v církvi se za něj u papeže přimluvili, a ten jeho rozsudek významně zmírnil.

Oběti pedofilů z řad církve jsou papežovým rozhodnutím zklamáni. Podle nich zmírnění trestů nebude pro ostatní pedofily sloužit jako varování. Ale představitelé katolické církve varují, že laicizace kněží znemožňuje církvi mít nad nimi kontrolu. Takto mohou být církví sledováni, a církev zajistí, že se nedostanou do kontaktu s dětmi.

Přístup papeže Františka je odlišný od jeho předchůdce Benedikta, který během svého osmiletého působení z církve vyloučil 800! kněží, kteří zneužívali děti. 800 kněží za 8 let je 100 odsouzených kněží za jeden rok. Ten problém je skutečně obrovský. A pokud církev jako instituce nezačne radikálně pronásledovat pedofily ve svých řadách, nebude to dlouho trvat, a ztratí poslední sympatie veřejnosti, které ještě má.

Komentáře

komentáře