Bílí lidé jsou jediní, kdo adoptují zahraniční děti

0
Brad Pitt a jeho adoptované děti. Foto Fame & WENN

Podle harvardské studie Děti přes hranice: Politická ekonomie mezinárodní dětské adopce z roku 2015, jsou bílí lidé z Evropy, Austrálie, Spojených států a Kanady jedinými příjemci adoptovaných dětí ze zahraničí. Následující grafy ukazují, že ve větší či menší míře jsou děti adoptovány prakticky ze všech zemí na světě, ale jediné země, které tyto děti přijímají, jsou státy v Evropě, Austrálie, USA a Kanada, tedy země s dominantní bílou populací.

Studie neřeší důvody tohoto jevu, pouze zpracovává data z let 1991-2010. Počty takto adoptovaných dětí jdou do statisíců.

Komentáře

komentáře