Chtěl jim pomoci, tak ho zbili do bezvědomí.

0

Je důležité si vybírat, pro koho chceme udělat dobrý skutek. To měl udělat i Joseph Molohon, 37-letý bílý invalida z Brooklynu v New Yorku. Dával si jídlo v Texas Chicken and Burgers, když si u kasy všiml dvou černochů, kterým chybělo pár dolarů na účet. V dobré víře se nabídl, že jim jídlo zaplatí, a to neměl dělat.

Ti dva se na něj po krátké slovní výměně vrhli a začali ho bít. Aby toho nebylo málo, zvenku přiběhli dva jejich další kamarádi, a k mlácení nebohého Josepha se přidali. Když ve svém nesmyslném řádění nakonec přestali, Josehp ležel bez hnutí na zemi. V té chvíli se přidal pátý černoch, který mu prohledal kapsy a co našel, to si vzal.

Že kdyby obětí byl černoch a útočníky bílí, což se v Americe prakticky vůbec neděje, byla by z toho hlavní zpráva ve všech televizích a v České televizi by ronili krokodýlí slzy nad nekončícím rasismem v Americe. Tady ale zbili jen nějakého bělocha, tak to nikoho nezajímá.

Komentáře

komentáře