Už žádné baseballové pálky. Národní fronta již pro francouzskou mládež není tabu.

0
Foto: REUTERS/Robert Pratta

REUTERS – Jen před pár lety bylo těžké najít studenty, kteří by se přiznali k členství v Národní frontě. Když během minulých prezidentských voleb novinář hledal členy FNJ, mládežnické organizace Národní fronty, většina souhlasila pouze za podmínky, že jejich jména nebudou zveřejněna.

O pět let později mladí aktivisté podporující volbu Marine Le Pen tvrdí, že už nemusí nic skrývat, když má jejich kandidátka nakročeno k prvnímu místu v prvním kole voleb příští měsíc.

„Jen to vyvolává živé diskuse,“ říká 21 letý student ekonomiky Corentin Corcelette, který ani trochu neskrývající své názory mluví o prezidentských volbách se svými přáteli všech politických směrů na univerzitě.

Sedíce ve stejném voze, ve kterém jezdí po Lyonu a lepí plakáty „Marine prezidentkou“, nemá dvacetiletý student biologie Remi Berthoux žádný problém říct reportérovi své jméno. Do FN vstoupil před dvěma lety, jak hrdě říká, aby bránil francouzské hodnoty.

Kdysi vyvrženi do stínu dnes mladí stoupenci Národní fronty vycházejí na světlo, jak se voliči jejich věku shromažďují za Marine Le Pen. Denní průzkumy firmy Ifop stabilně ukazují, že v prvním kole získá třetinu hlasů všech mladých, čímž lehce porazí všechny své oponenty, ačkoliv v druhém kole je jí přisuzována porážka.

Mezi voliči pod 25 let si vede mnohem lépe, než mezi celkovou populací, a to až o 7 procent. To je velký rozdíl oproti volbám před 5 lety, kdy jí volilo 15 procent mladých voličů, o 3 procenta méně, než celkový průměr všech jejich voličů.

Detoxikovat značku

Získání mladých voličů byl výsledek kampaně Le Penové o detoxikaci značky Národní fronty.

V minulosti, když mládežnické křídlo FN vylepovalo plakáty, „dělali to uprostřed noci“, říká Sylvain Crepon z university v Tours, který studuje francouzskou krajní pravici.

„Nosili baseballové pálky na svou ochranu a často s nimi byli skinheads,“ říká. „Teď to dělají za denního světla, což ukazuje, že si lidi na FN zvykli. Strana se stala více přijatelnou.“

Ani baseballové pálky ani skinheads nebyli brzy večer minulý měsíc v dohledu, když skupina devíti upravených mladých mužů včetně Corceletta a Berthouxe vylepovala v ulicích Lyonu a na univerzitním kampusu plakáty s Le Pen.

REUTERS/Robert Pratta

„Absolutně se nevnímáme jako krajní pravice, ale jako patrioti, kteří jsou zklamáni ostatními stranami,“ říká David Sedoff, 26 letý skladník.

Demografie představuje hlavní rozdíl mezi krajně pravicovým vzepětím na kontinentu a loňským vzestupem populistů v Británii a ve Spojených státech.

Americký prezident Trump a kampaň za Brexit si vedli velmi špatně mezi mladými voliči a své vítězství získali díky zdrcující podpoře starší generace.

Pro Le Pen funguje demografie zcela opačně. Vede si skvěle mezi všemi kategoriemi mladých voličů, těmi pod 25, pod 35 a pod 45. Její nejhorší výsledky jsou mezi penzisty: skupina nad 65 let věku je jedinou skupinou, kde stabilně dosahuje nejhorších výsledků.

Na rozdíl od svých anglo-saských bratranců kontinentální politici jako Le Penová, holandský Geert Wilders a italský Beppe Grillo získali z mladých voličů své klíčové podporovatele. Těží z rozhořčení generace s mizivou nadějí, že někdy dosáhne na životní úroveň svých rodičů.

Ve Francii je skoro čtvrtina pracovníků pod 25 let nezaměstnaná, ve srovnání s celonárodním průměrem okolo 10 procent.

A ti mladí lidé, kteří mají štěstí, že seženou práci, často dělají za mnohem méně štědrých podmínek, než předchozí generace. Více než polovina zaměstnaných pod 24 let má jen smlouvy na dobu určitou nebo místa přes agenturu, což jim dává méně garancí nebo práv, oproti 85% francouzských pracujících, kteří si užívají plnohodnotné pracovní smlouvy se silnější ochranou.

Zatímco mladí voliči jsou výzvou Marine Le Pen k dramatickým změnám nadšeni, jejich prarodiče, kteří si užívají štědré penze, podporují současný stav a obávají se, že její plán opustit EU a Euro ublíží jejich spoření.

Mladí voliči si také tolik FN nespojují s jejím zakladatelem, otcem Marine Le Pen, Jean-Marie Le Penem, který v prezidentských volbách dosáhl nejvýše na 17,8 procent a nikdy se nedostal do mainstreamu.

Byl opakovaně odsouzen za podněcování k rasové nenávisti, než jej jeho dcera ze strany vyhodila.

Změna

Od té doby Marine Le Pen opatrně předělává stranickou image a od svého otce se distancuje. Nechá si říkat „Marine“ – bez svého příjmení – na stranických plakátech a webové stránce a mění staré logo FN s pochodní za nové s modrou růží.

REUTERS/Robert Pratta

Klade důraz na ekonomické otázky, kdy vykresluje FN jak ochránce voličů z dělnické třídy, kteří byli v posledních deseti letech od globální ekonomické krize hozeni přes palubu, a obviňuje z toho především EU a měnu Euro, která činí Francii méně konkurenceschopnou.

Ale nepřátelství k imigraci a podezírání Islámu zůstávají ústředními tématy strany. V zemi, která má největší muslimskou menšinu v Evropě, a která byla zasažena mnoha islamistickými útoky, už není xenofobie FN pro mladé voliče překážkou, jak tomu bylo dříve.

Webové stránky mládežnické organizace FN hrdě hlásají: „100 procent Národní fronty! Nula procent imigrantů!“

„Evropa, imigrace jsem proti tomu všemu,“ říká Eric Barbosa, dvacetiletý pekař na mítinku pařížské pobočky FNJ.

Relativně nedávný nástup jako úspěšné volební síly také dává Národní frontě výhodu nad tradičními stranami v získávaní mladých aktivistů hledajících politickou kariéru.

Nabízí více příležitostí mladým, kteří se chtějí prosadit, než hlavní poválečné strany politického středu, kde jsou volná místo blokována starými kádry a veterány.

Kandidáti FN v místních a regionálních volbách jsou běžně těmi nejmladšími.

To znamená rychlou cestu do středu politického boje pro lidi jako je 23 letý Victor Birra, student ekonomie, který do FNJ vstoupil před pěti lety a nyní je vedoucím v lyonském regionu.

Mládežnické hnutí popisuje jako „akademii pro kádry FN“, srovnávajíc to s velkými veřejnými instituty, které tradičně vytvářejí většinu z francouzských politiků.

Ale budoucí ambice závisí především na volbě pro Le Penovou, říká. „Bojujeme o vítězství v prezidentských volbách.“

Comments

comments