Islámský průvodce ženskými právy

0

V islámském světě to má žena jednoduché. Nemusí se zdržovat s nějakým vlastním myšlením, protože všechno už je pro ní nastavené ve svatých knihách. A neplatí to jen pro muslimské ženy v Asii nebo Africe. Náboženství míru už je dobře etablované i na západě. I v takové Kanadě.

Město Montreal je nejen důležitým městem frankofonní části Kanady, ale také domovem imáma jménem Wael Al-Ghitawi. Ten ve svém video kázání vysvětluje, jaké má muslimský manžel vůči své ženě práva.

Předně vysvětluje, že žena by měla být svému muži naprosto oddaná. Pokud by například jeho tělo bylo celé pokryto vředy, jak pravil prorok Mohammed, žena je musí všechny olízat, ale stejně to nebude dost. Ukazuje to ale manželovu moc nad jeho ženou.

Pokud manžel zatouží po své ženě, ta jej nesmí odmítnou, aby jej chránila od pokušení, které číhá všude.

Jediný případ, kdy může odmítnout, je menstruace, nebo poporodní krvácení. Ale i v takových případech by měla být muži po vůli nevaginálně. Pokud by žena odmítla, vystavuje se prokletí Alláha.

Manžel má nad svou ženou ještě jedno právo. Žena nesmí opustit dům bez jeho svolení. To je právo šaria. Pokud zákony země říkají něco jiného, je to jedno, protože sňatek byl uzavřen podle práva šaria. Proto když muž ženě řekne, aby neopouštěla dům, neopustí dům. To je právo, které muži dal Alláh.

Brrr.

Komentáře

komentáře