Pro správné muslimy prý neexistuje možnost žít vedle nevěřících

0
Screenshot

Odkrýváme další argumenty muslimských učenců. Na tomto videu vysvětluje saudský učenec Sheikh Ayman Al-Anqari, proč muslimové nemohou žít vedle nevěřících, proč není pro muslimy možné žít v liberální demokracii.

Al-Anqari řeší argument, že koexistence muslimů a nemuslimů znamená toleranci jedněch k druhým. A vysvětluje, že taková koexistence nutí muslimy nechat nemuslimy zůstat nevěřícími, popírat existenci Alláha, nadávat na Alláha, nadávat na jeho proroka a nadávat na islám.

Dále tato koexistence v liberální demokracii znamená zrušení trestů za odpadlictví od víry, protože takové tresty jsou proti zásadám vzájemného spolužití.

Učenec ale vysvětluje, že trest za odpadlictví od islámu, je neměnný. Jde o jeden z nejpřísnějších trestů v islámu. Prorok Mohammed prý řekl:

“Kdokoliv změní své náboženství – zabijte ho.”

Proto tedy, jak učenec vysvětluje, spolužití v duchu náboženské tolerance, kacířství, popírání existence Alláha a zrušení trestu za odpadlictví od víry, je neplatné a nepřijatelné.

Učenec dále odsuzuje ty muslimy, kteří odmítají útočný džihád. Říkají prý, že islám zná jen obranný džihád. Ale to prý není pravda. Texty v Koránu a Sunně zmiňují dva typy džihádu:

Útočný džihád; kdy muslimové mají možnost jej vést, a obranný džihád; Alláh prý řekl:

“Bojujte s těmi, kdo nevěří v Alláha, nebo v soudný den.”

Alláh prý džihád podmínil existencí kacířství. Prorok Mohammed pravil:

“Napadejte pro blaho Alláha. Bojujte s těmi, kdo jej odmítají.”

To podle učence znamená, že útočný džihád existuje, ale jen za určitých podmínek. A to především tehdy, když k němu muslimové mají možnost.

Saudský mudrc tím chtěl zřejmě říct, že dokud jsou muslimové slabí, útočit nemají, ale jakmile jejich počty dosáhnou stavu, kdy budou schopni vést útočný džihád, nemají váhat.

Komentáře

komentáře