Globalizace a automatizace zabíjejí bílou americkou pracující třídu

0

Stačilo jen několik desetiletí, aby se životní podmínky bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání zcela zhroutily. Úmrtnost v této sociální a etnické skupině dosáhla mimořádných rozměrů a sociologové soudí, že se tento stav může jen obtížně změnit. Důvodem jsou globalizace, která firmám umožňuje využívat levnou pracovní sílu na méně kvalifikovanou a nekvalifikovanou práci v rozvojových zemích, a automatizace, kdy stroje plně nahrazují lidskou práci.

Že jde o trend rapidní a poměrně nedávný ukazují statistiky. Zatímco v roce 1999 byla úmrtnost této demografické skupiny o 30 procent nižší než u identické skupiny z černošského prostředí, v roce 2015 je úmrtnost této skupiny o 30 procent vyšší.

Zatímco v 70. letech byla americká střední třída na ekonomickém vrcholu a lidé měli stabilní a dobře placená zaměstnání na jedné straně, a fungující sociální vazby díky manželství, dětem a náboženské komunitě na straně druhé, dnes je vše jinak. Nemožnost sehnat dobře placenou práci, která je v jejich oboru buď přesunuta do zahraničí, nebo ji za minimální mzdu vykonávají imigranti většinou z Mexika a Latinské Ameriky, má vliv i na sociální život středoškolsky vzdělaných Američanů. Počty manželských svazků výrazně poklesly. Vysokoškolsky vzdělaní Američané mají dvojnásobně vyšší pravděpodobnost, že vstoupí do manželského svazku, než jejich středoškolsky vzdělaní vrstevníci.

Nemožnost sehnat práci a tím stabilizovat svůj sociální život má pak vedlejší dopady ve formě zneužívání drog, alkoholismu, sebevražd, uvěznění či bezdomovectví. Tyto neblahé důsledky snížené životní úrovně mají dopad i na snížení průměrného věku, které se tato skupina dožívá.

Současný prezident Donald Trump svou kampaň postavil na ochraně amerického průmyslu a amerických pracovních míst, ale čísla ukazují, že to nebude tak jednoduché. Od roku 2009 se výkon amerického průmyslu zvýšil o 20 procent, ale zaměstnanost v továrnách se navýšila jen o 5 procent. Přesto je cílem a povinností prezidenta Trumpa udělat vše pro ochranu amerických pracovních míst, jejichž zachování má podle výše zmíněných faktů dalekosáhlejší dopad.

Pokud má Amerika obnovit životní úroveň své střední a nižší třídy, musí deportovat všechny nelegální imigranty, kteří cenu práce stlačují až na samé dno, a vynutit si stažení výroby amerických firem ze zahraničí. To je jediný logický a správný krok pro záchranu Ameriky.

Komentáře

komentáře