Manuál genderového neználka

0
conchita.com

Není to tak dávno, kdy jsme rozeznávali jen dvě pohlaví – muže a ženu. Čas od času se člověk dozvěděl o někom, kdo si své pohlaví nechal změnit, a těm jsme říkali transka. S tím jsme si vystačili a svět běžel dál. Ale především v posledních letech, s rozmachem tzv. gender studies a vytrvalou kampaní za práva trans lidí využívat toalety ne podle toho, kým jsou, ale kým se cítí být, člověk chtě nechtě zjistil, že s rozdělením na muže a ženy už si nevystačí. Genderová agitace je stále agresivnější a tak je dobré rozumět, o čem ti lidé vlastně mluví.

Americká stanice CBS News zpracovala takový manuál pro úplné genderové začátečníky, aby jim pomohla se orientovat. Jde to podle abecedy. Připraveni? Jdeme na to.

Agender: Výraz pro lidi, jejichž genderová identita a výraz se nespojují s mužem, ženou ani jiným pohlavím. Také se jim říká genderově neutrální.

Brin Sololom, Agender, Foto CBS

Androgenní: Osoba, u které nepřevažují ani výrazně mužské ani ženské znaky.

Androgenní model

Bigender: Někdo, jehož genderová identita je ženská i mužská. Někdo vnímá jednu stranu silnější, než druhou, ale obě jsou přítomny.

Binární: Binární pohlaví je systém vnímání pohlaví jako dvou identit. Takový člověk je najednou mužem i ženou.

Cisgender: To je většina z nás. Manuál říká, že tímto termínem se popisuje člověk, jehož genderová identita se shoduje s pohlavím, které “mu bylo přiřazeno při narození”.

 

Dead name (mrtvé jméno): Jak někteří trans lidé vnímají jméno, které jim bylo dáno při narození.

Genderová dysforie: Klinicky definované utrpení lidí, jejichž pohlaví při narození není stejné, se kterým se identifikují.

Genderový projev: Vnější vzhled osobní genderové identity obvykle vyjádřený skrz chování, oblékání, účes nebo hlas a který může nebo nemusí odpovídat sociálně definovaným charakteristikám mužského nebo ženského chování.

Genderově nestálý: Osoba, která se neidentifikuje s jedním pevným pohlavím a vyjadřuje nestálou nebo neukotvenou genderovou identitu. Vyjádření pohlaví takového člověka se může měnit podle okolností.

Genderově nestálá osoba. Foto Pinterest

Genderová identita: Vnitřní vnímání sebe jako muže, ženy, mix obojího, nebo ani jednoho – jak sebe vnímáme a jak o sobě mluvíme. Genderová identita může být stejná nebo rozdílná od té, se kterou jsme se narodili.

Genderově nekonformní: Široký termín vztahující se na lidi, kteří se nechovají tak, jak se od jejich pohlaví tradičně očekává, nebo jejichž genderové projevy nezapadají do jejich předpokládané kategorie.

Genderové tápání: Osoba, která je v procesu tápání nebo zkoumání své genderové identity.

Genderqueer: Výraz pro lidi, kteří odmítají statické kategorie pohlaví a prokazují nestálost genderové identity a často i sexuální orientace. Lidí, kteří se označují jako genderqueer, se mohou vnímat jako muži i ženy, nebo ani jako muži ani ženy, nebo být zcela mimo tyto kategorie.

Misgender: Vztahující se na někoho, kdo používá slova a zájmena nesprávně vyjadřující pohlaví, se kterým se identifikují.

Nebinární: Jakékoliv pohlaví, které spadá mimo binární systém muž / žena.

Pohlaví: Klasifikace osoby jako muže nebo ženy při narození přiřazené podle vnějších pohlavních znaků.

Přechod: Sociální, právní a/nebo lékařský proces, kterým osoba může procházet, aby žila podle pohlaví, se kterým se identifikuje spíše než s tím, které ji bylo přiřčeno při narození. Přechod může a nemusí zahrnovat následující: Svěření se rodině a spolupracovníkům, používání jiných jmen a zájmen, oblékat se jinak, změnění jména a pohlaví na dokladech, hormonová terapie a možný chirurgický zákrok.

Queer: Výraz označující nestálou identitu a orientaci.

Transgender: Výraz pro lidi, jejichž genderová identita a výraz se liší od kulturního a sociálního očekávání založeném na pohlaví, které jim bylo přiřazeno při narození.

Mediálně nejznámější případ poslední doby. Bruce Jenner se nechal přeoperovat a nyní je Caitlyn Jenner.

Transsexuální osoba: Výraz pro lidi, jejichž genderová identita je jiná, než ta při narození a hledající přechod z muže na ženu, nebo naopak. Tento výraz už se příliš nepoužívá.

Uznané: Výraz transgenderových lidí, který znamená, že jsou okolím vnímáni tak, jak se cítí.

 

Komentáře

komentáře