Američané nejvíc tolerantní na světě ohledně svobody slova

0

To, co vždy odlišovalo Ameriku od Evropy, byla naprostá svoboda podnikání a naprostá svoboda slova. Zatímco Evropa v menší či větší míře experimentovala a experimentuje se socialismem a regulací podnikání, Amerika vždy nabízela svůj sen, že kdo umí a tvrdě maká, může se z nuly stát boháčem. A podobně, zatímco Evropa v podstatě nikdy nepoznala svobodu slova a lidé v Evropě mají autocenzuru svých myšlenek a slov snad už jako součást své DNA, v Americe vždy mohl každý říkat a psát co si myslí.

Průzkum, který začala v roce 2015 dělat agentura Pew Research Center na vzorku 38 zemí, měl za cíl zjistit toleranci obyvatel těchto zemí ke svobodě projevu, svobodě tisku a svobodě internetu.

Část průzkumu byla zaměřena na tzv. urážlivou řeč. Celých 77% Američanů věří, že je v pořádku, když někdo smí urážet jejich náboženské přesvědčení. Je to nejvíc ze všech zemí, které se průzkumu zúčastnily. 67% Američanů věří, že lidé mají právo vyslovit prohlášení, která jsou urážlivá vůči minoritám, což je také nejvíc. A USA spolu s dalšími dvěma zeměmi byly jediné, kde více než polovina respondentů souhlasila se svobodou pro sexuálně urážlivé narážky. Neznamená to, že by tyto projevy Američané explicitně schvalovali, ale nejsou ochotni je zakazovat.

Výsledek studie zkoumající míru tolerance ke svobodě slova.

Nicméně se mezi Američany projevují jak generační, tak etnické rozdíly v pohledu na tuto věc. 40% mladých Američanů se vyjádřilo, že vláda by měla být schopna zabránit šíření prohlášení proti minoritám. Čím starší respondent byl, tím menší byla ochota vládě něco takového povolit. Nejstarší respondenti se v tomto směru pozitivně vyjádřili jen ve 12%. Rozdíl byl i etnický. Zákaz takové řeči podporuje 38% nebílých respondentů versus 23% bílých.

Rozdíl mezi lidmi je i v názoru na prohlášení “Lidé se dnes velmi snadno kvůli něčemu urazí”. S tímto vyjádřením souhlasí 59% Američanů. Naopak 39% Američanů souhlasí s výrokem, že “Lidé by si měli dávat pozor na to, co říkají, aby neurazili lidi z jiného prostředí”.

Velké rozdíly jsou pak napříč politickými stranami. S výrokem, že se lidé snadno urazí, souhlasí 78% Republikánů, ale jen 37% Demokratů. A ještě větší rozdíl je mezi voliči Trumpa a Clintonové. S prohlášením souhlasí 83% Trumpových voličů a jen 39% voličů Clintonové.

Kromě Spojených států věří ve svobodu slova nejvíce Poláci a Španělé. Slabší podporu má svobodu slova v Německu, v Rusku a nejméně na Ukrajině. Země s nejmenší podporou pro svobodu slova ze všech 38 zemí je Senegal.

Celou rozsáhlou studii najdete na stránkách agentury Pew Research Center.

Komentáře

komentáře