Kolik času nám zbývá do roku 476?

0

Římská říše byla vrcholnou evropskou civilizací, která v době, kdy velká část Evropy žila v temnotě a nevědomosti, ovládla kulturu, vědu i umění války. Na vrcholu své moci, v tehdejší době v nejskvělejším městě světa, si Římané mysleli, že všechno je navždy, a stali se slabými. Ztratili ostražitost, přišli o bojového ducha. Znali jen zábavu a užívali si život, zatímco okolní svět číhal na příležitost jim všechno vzít.

Ti, které by ve svých slavných časech římské legie zašlapaly do země, najednou stáli na hranicích říše, a nebylo Římanů, kteří by se jim postavili. Ze silného Říma byl změkčilý Řím a jako takový byl snadnou kořistí pro barbary, kteří si jej v roce 476 navždy vzali. Velký Řím padl.

Historie se znovu opakuje. Evropa, která kdysi vládla všem mořím a každé zemi světa, a která ovládla nejdřív nebe a po něm i vesmír, je nyní zdánlivě na svém vrcholu, přitom tak zranitelná. Tak jako kdysi v dobách Říma i dnes okolní svět číhá, aby nám všechno vzal. A tak jako Řím i my padneme. Kdy přijde náš rok 476?

Komentáře

komentáře