Pokrytectví AIRBNB v oblasti diskriminace

0

Airbnb je služba, kdy majitelé nemovitostí pronajímají své byty nebo domy na dobu určitou různým zájemcům. Je to možnost, pokud máte volnou ubytovací kapacitu, si občasně přivydělat nějaké peníze. Funguje to tak, že se stanete součástí sítě pronajímatelů pod Airbnb a lidé si vás přes jejich stránky mohou vyhledat. Vaše spolupráce s Airbnb se řídí vzájemnou smlouvou, která má určitá pravidla. A tady přichází to zajímavé. Platí totiž jiná pravidla pro západní svět a pro zbytek světa. Jinými slovy, v Evropě a Americe diskriminovat nesmíte, mimo Ameriku a Evropu smíte.

Nevěříte? Tady jsou tzv. Nediskriminační zásady společnosti Airbnb

Píše se v nich, že pronajímatelé v USA a Evropě nesmí odmítnout žadatele na základě rasy, barvy pleti, etnické příslušnosti, národnostního původu, náboženství, sexuální orientace, genderové identity nebo rodinného stavu. Ano, to už u nás známe, že na naše osobní preference v Evropě a Americe nesmíme brát ohledy. Jsou na to dokonce zákony a moralisté nás se zdviženým prstem kárají, pokud se podle těchto zákonů nechováme.

Ale pokud jde o země mimo Evropu a Ameriku, je všechno jinak. Pro ně platí jiná pravidla. Čtěte:

Některé země nebo komunity mimo Spojené státy a Evropskou unii mohou hostitelům umožnit nebo od nich dokonce vyžadovat, aby ubytování svých hostů odlišovaly na základě např. jejich rodinného stavu, národnostního původu, pohlaví nebo sexuální orientace, což je v rozporu s naší všeobecnou nediskriminační filozofií. V těchto případech od hostitelů nevyžadujeme, aby porušovali své místní zákony ani aby přijímali hosty, kteří by je vystavili skutečnému a prokazatelnému riziku zatčení nebo fyzické újmy na jejich osobě nebo majetku.

Říkám si, když už jsou v AIRBNB tak zásadoví a tak moc po nás vyžadují, ať ve svých bytech koukáme ubytovat všechny bez rozdílu, proč jim jejich zásadovost nebrání dělat business mimo Evropu. Není to pokrytectví? Je. Ale na to jsme si už taky zvykli, že platí jeden standard pro nás a jiný pro ně.

Jako teď v Kalifornii, kde nechtěli svůj dům pronajmout Asiatce a AIRBNB s nimi přestala spolupracovat.

Komentáře

komentáře