V Americe jsou obětmi rasových vražd více bílí, než černí, říkají statistiky

0

Někdo si dává tu práci a prochází americké noviny, aby dal dohromady tváře obětí rasového násilí v Americe. A když se řekne rasové násilí, průměrnému bělochovi vyskočí obrázek zlynčovaného černocha a mužů v bílých kápích. Bude tedy překvapením, že podle statistik FBI jsou častějšími oběťmi rasového násilí běloši?

Čísla jsou jasná. V roce 2015 bylo v Americe zavražděno 3167 bílých (číslo zahrnuje i Hispánce). V 500 případech byl jejich vrahem černoch, což nám dává 15 %.

Naopak černochů bylo v tom samém roce zavražděno 2664 a ve 229 případech byl jejich vrahem běloch. Což je 8 %.

Buďme tedy korektní. Pokud budeme v Americe mluvit o rasovém násilí a rasových vraždách, mějme na paměti statistiky, ze kterých vyplývá, že ve dvojnásobku případů jsou obětmi rasových vražd bílí.

Komentáře

komentáře