Angličané již v Londýně netvoří nadpoloviční většinu

0
Londýn 2017

Není to ještě stoprocentně změřený údaj, protože poslední velké sčítání obyvatel proběhlo v roce 2011. Už tehdy ale bylo etnické složení Londýna šokující. Angličané tvořili jen necelých 60 procent. Asiaté, což jsou v Londýně především Pakistánci a Bangladéšané, skoro 19 procent, černoši 13 procent a ostatní, včetně rasově míšených obyvatel Londýna, tvořili zbytek.

O dva roky později, v roce 2013, se média začala vážně zabývat fenoménem útěku Angličanů z Londýna, který se obecně nazývá “White flight”. Na jedné straně odchod Angličanů z Londýna, na straně druhé příchod dalších neevropských imigrantů a jejich zvýšená porodnost. Však nejčastějším jménem novorozence v Londýně je Mohamed.

A nyní se už objevují neoficiální statistiky, že procento Angličanů v Londýně kleslo pod 50 procent. Největší město Anglie se tak pomalu stává městem bez Angličanů.

Zde jsou čísla z velkého sčítání v roce 2011. Už tehdy byla situace v některých čtvrtích alarmující. Z 23 londýnských čtvrtí jich 6 mělo méně než 50 procent anglické populace, kdy ve čtvrti Brent to bylo 36,3 procent a ve čtvrti Newham jen 29 procent! V nejangličtější londýnské čtvrti ze všech, v předměstském Haveringu, to bylo 87,7 procent. Dnes po šesti letech bude stav anglické populace v jednotlivých čtvrtích ještě nižší.

Sčítání lidí v Londýně v roce 2011

Komentáře

komentáře