Vědci odhalili projevy rasismu už u šestiměsíčních dětí

0
screen shot

Dlouho se věřilo, že dítě si utváří rasové předsudky v předškolním věku, ale nová studie odhalila, že se to děje mnohem dřív.

Výsledek mnoha průzkumů odhalil, že děti mezi šesti a devíti měsíci věku vykazovaly preferenci pro členy vlastní rasy a odmítaly příslušníky jiných ras.

Vědci na Ontarijském institutu pro vzdělávací studia na University of Toronto společně se spolupracovníky z USA, Británie, Francie a Číny provedli celkem dvě studie, které prokázaly rasové předsudky mezi dětmi.

“Výsledky studií jsou zajímavé z mnoha důvodů,” říká doktor Kang Lee, hlavní autor studie.

“Ukazuje se, že předsudky u dětí existují už v druhé polovině prvního roku dětského života.”

Během prvního experimentu nechal tým děti od tří do deseti měsíců věku poslouchat hudební klipy a pak je nechal sledovat video sekvence zobrazující dospělé ženy s neutrálním výrazem v obličeji.

Děti byly zapojeny v jedné ze čtyř kombinací hudby a tváře: veselá hudba doprovázená tvářemi lidí stejné rasy, smutná hudba doprovázená tvářemi lidí stejné rasy, veselá hudba doprovázená tvářemi lidí jiné rasy, smutná hudba doprovázená tvářemi lidí jiné rasy.

Tým vypozoroval, že děti od šesti do devíti měsíců věku se déle dívaly na tváře lidí vlastní rasy doprovázené veselou hudbou, než doprovázené smutnou hudbou.

A naopak, ty samé děti se u smutné hudby dívaly déle na lidi jiné rasy.

Experiment s hudbou a tvářemi lidí různých ras

U druhého experimentu výzkum pátral po tom, zda mají děti předsudky v přijímání informací od příslušníků jiných ras.

Dětem od šesti do osmi měsíců byla pouštěna videa s dospělými ženami, které se dívaly na jeden ze čtyř rohů obrazovky.

Na některých videích se ve směru pohledu ženy objevilo zvíře.

Na jiných se zvíře objevilo v rohu, do kterého se žena na obrázku nedívala.

Výsledky ukázaly, že děti sledovaly pohled příslušníků vlastní rasy více, než příslušníků jiných ras, z čehož vyplývá, že děti preferují přijímání informací od příslušníků vlastní rasy, než rasy cizí.

Experiment s preferováním přijímání informací od příslušníků vlastní nebo jiné rasy

“Když přemýšlíme, proč má někdo rasové předsudky, často nás napadá důvod negativních zkušeností, které někdo s jednotlivci jiných ras prožil,” říká doktorka Naigi Xiao, autorka studie z univerzity v Princetonu.

“Ale tyto výsledky předpokládají, že rasové předsudky vzniknou i bez zkušeností s osobami jiné rasy.”

Komentáře

komentáře