Běloši budou v roce 2060 v USA tvořit jen 43 procent obyvatel

0

Výzkumná americká agentura Pew Research Center vypočítala, že v roce 2060 bude zastoupení bílých v celkové populaci USA dělat jen 43 procent. Přitom ještě v roce 1960 to byl dvojnásobek. Zatímco procento černošské populace je trvale stabilní, tedy 10 až 13 procent, dojde k nárůstu populace Asiatů, prakticky z nuly až na 8 procent, a především Hispánců, jejichž počet se od 4 procent z roku 1960 zvýší o sto let později na 31%.

Jak k tomu došlo? Od založení kolonií v 17. století až do roku 1965, tedy více než 300 let, tvořili běloši drtivou většinu obyvatel Ameriky. To číslo nebylo nikdy stoprocentní, ale pohybovalo se vždy okolo 90 procent. Zbylých 10 procent tvořili černoši, Indiáni a menší komunita Asiatů, jejichž imigrace do USA ovšem byla omezována a nakonec úplně zakázána Imigračním zákonem z roku 1924. Co se v roce 1965 stalo?

V tomto roce byl schválen nový Imigrační zákon, tzv. Hart Celler Act, podle jehož předkladatelů, Demokratů Emanuela Cellera a Philipa Harta. Jeho cílem bylo zrušit “diskriminaci” v udílení povolení k pobytu lidem podle jejich národnosti či rasy nebo etnika. Zákon stanovil limit na 170 tisíc víz ročně s určitými kvótami podle země původu, ale například na příbuzné lidí, kteří již v USA měli občanství, se žádná omezení nevztahovala. Kromě toho se Spojené státy otevřely všem lidem z tzv. Třetího světa, kteří s Američany spolupracovali během např. Vietnamské války a podobně.

Výsledkem byl jak vstup většího množství Asiatů, tak především Hispánců, kteří se do USA legálně stěhovali z celé Střední a Jižní Ameriky za svými příbuznými. V roce 2010 tvořili běloši už ne 85 procent populace, ale jen 64 procent. A tento trend stále pokračuje.

Jak budou Spojené státy v roce 2060 vypadat? Je jisté, že se nebude jednat o stejnou zemi, protože zemi dělají lidé. Los Angeles si představme jako Mexico City, Detroit jako Mogadišu a takový Fremont v Kalifornii jako Tokyo nebo Šanghaj. Běloši z velkých měst zmizí a budou žít na jejich předměstích nebo v menších městech a komunitách. Velká města budou segregovaná do čtvrtí s dominantně hispánskou nebo černošskou populací a částečně i asijskou, která se ovšem bude také segregovat.

V úvahu ale přichází i separatistický scénář, kdy se od USA mohou odtrhnout celé oblasti. Nejblíže k tomu v současnosti má jihozápad USA, kde Hispánci na mnoha místech tvoří nadpoloviční většinu, a kde už se dlouho mluví o tzv. Aztlanu. Zemi, která by se z části bývalých Spojených států buď připojila k Mexiku nebo se stala samostatným státem.

Jisté je to, že imigrace zásadně změnila tvář Spojených států a je třeba si z tohoto vývoje vzít i ponaučení u nás v Evropě.

Komentáře

komentáře