Jezuita říká: Islámští extrémisté jsou skutečnými muslimy

0
Henri Boulad

Otec Henri Boulad, jezuitský učenec z Egypta, přináší v rozhovoru pro National Catholic Register nesmlouvavý názor na islám.

“Islám je otevřeným vyhlášením války proti nemuslimům” a ti, kdo vykonávají násilný džihád, jsou skuteční muslimové, kteří dělají přesně to, co po nich jejich náboženství chce.

Ti, kdo nejsou schopni rozeznat skutečnou hrozbu, kterou islám představuje, jsou naivní a neznalí historie, říká, a podle něj bohužel mnozí v církvi do této kategorie spadají.

V dopise, který minulý srpen poslal papeži Františkovi, otec Boulad napsal, že “pod záminkou otevřenosti, tolerance a křesťanské charity – katolická církev padla do pasti liberální levicové ideologie, která ničí Západ.”

“Cokoliv, co se s touto ideologií neztotožňuje, je okamžitě stigmatizováno ve jménu politické korektnosti,” napsal.

Kněz šel až tak daleko, že se pustil do samotného papeže – také jezuity – když naznačil, že do pasti padl i on.

“Mnozí si myslí, že některé vaše pozice jsou s touto ideologií spřízněné a že, lhostejně jdete od ústupku k ústupku a od kompromisu ke kompromisu na úkor pravdy,” napsal kněz papeži.

Křesťané na Západě a na Východě, napsal papeži, “od vás očekávají něco jiného, než vágní a neškodná prohlášení, která zakrývají realitu.”

“Je čas vystoupit z ostudného a trapného ticha tváří tvář islamismu, který útočí na Západ a zbytek světa. Systematicky smířlivý postoj je většinou muslimů vysvětlován jako znak strachu a slabosti,” říká.

“Pokud Ježíš řekl: Požehnáni budiž mírotvorci, neřekl nám: Požehnáni budiž pacifisté. Mír je mír za každou cenu. Takový postoj je čisté a jasné zrazení pravdy,” říká.

Kněz také tvrdí, že Západ je v etickém a morálním debaklu, a jeho obrana islámu je popřením pravdy.

“Obrana islámu za každou cenu a snaha o očištění jej od hrůz, které jsou denně páchány v jeho jménu, končí zrazením pravdy.

Aby své argumenty podpořil, otec Boulad vybral několik pasáží Koránu, které muslimy vyzývají, aby při dobývání světa pro Alláha zapojili násilí.

“Zabijte nevěřící kdekoliv je najdete” (Koran 2:191).

“Vyhlaste válku nevěřím žijícím ve vašem sousedství” (Koran 9:123)

“Když se objeví příležitost, zabijte nevěřící kdekoliv je chytnete” (Koran 9:5)

“Zmrzačte a ukřižujte nevěřící, pokud kritizují islám” (Koran 5:33)

“Potrestejte nevěřící oděvem ohně, nabodněte je na železné kůly, polijte vařící vadou, roztavte jejich kůži a břicha” (Koran 22:19)

Terorizujte a setněte hlavy těm, kdo věří jinému učení, než Koranu” (Koran 8:12)

Otec Boulad není první jezuitský učenec, který Západ kritizuje pro jeho naivitu v jednání s islámem. Minulý rok učenec z Georgetownu, James V.Schall, prohlásil, že studenti byli po desetiletí učeni přikrášlenému studiu, které systematicky vyřazuje poctivý obraz historie a teologie islámu, což limituje jejich schopnost posoudit, co se ve světě děje.

Ve své eseji, “Realismus a islám,” otec Schall tvrdí, že islám “je skutečně i potenciálně násilný po celou svou historii,” a hlavní důvod pro to je ve svém jádru náboženský: poslušnost k zákonu Alláha.”

Proto, píše, západní tendence označovat muslimské násilí terorismem uráží muslimy, kteří jen vykonávají vůli Alláha, někdy i za cenu své smrti. Namísto terorismu muslimové své násilí vnímají jako “náboženskou snahu o dobytí světa,” což chápou jako “akt zbožnosti.”

Kvůli této zející výukové prázdnotě “většina občanů není schopná čelit silám, které se nyní ve světě znovu objevují,” napsal.

“A ačkoliv může být politicky nekorektní tyto věci prohlašovat, musejí být vysloveny a jsou pravdou – věci, které jak muslimové tak nemuslimové musí slyšet, a přemýšlet o nich,” říká.

Komentáře

komentáře