Americký Nejvyšší soud potvrdil, že tzv. nenávistné projevy jsou chráněné Ústavou

0
Budova Nejvyššího soudu v USA

Ve Spojených státech se několik let pracovalo s tzv. termínem nenávistného projevu (hate speech). Ten vytvářel zdání, že pilíř americké svobody, tedy svoboda projevu, může mít nějaká omezení, a tzv. nenávistné projevy nebudou Ústavou chráněny. V Americe je to Nejvyšší soud, který tyto otázky řeší a v zásadních kauzách Ústavu interpretuje. A Nejvyšší soud nyní rozhodl, že Ústava Spojených států chrání každý projev, včetně toho, který je tzv. nenávistný.

Případ, na jehož základě Nejvyšší soud rozhodoval, se jmenuje Matal vs. Tam a jednalo se o zamítnutí registrace názvu The Slants, který by podle úřadů mohl urážet americké Asiaty. Výraz pro šikmé oči je totiž “slanted”. V rozhodnutí padly dva důležité argumenty. První přednesl soudce Samuel Alito:

“Idea, že vláda může omezit projev, který vyjadřuje urážlivé ideje, útočí přímo na srdce Prvního dodatku. Projevy, které ponižují na základě rasy, etnicity, pohlaví náboženství, věku, invalidity, nebo jakéhokoliv podobného základu, jsou nenávistné; ale největší chloubou naší právní vědy ve věci svobody slova je, že chráníme svobodu vyjádřit ‘myšlenky, které nenávidíme.'”

Podobný názor projevil soudce Anthony Kennedy:

“Zákon, který diskriminuje něčí názor, je nehoráznou formou diskriminace, která je neústavní. Zákon, který může být namířen proti projevu, který je shledán urážlivý vůči některé části veřejnosti, může být obrácen proti menšině a nesouhlasným projevům ke škodě všech. První dodatek tuto moc vládní benevolenci nesvěřuje. Místo toho se musíme opírat o solidní bezpečnostní pojistky svobodné a otevřené diskuse v demokratické společnosti.”

A soudci dali najevo, že v případě projevu, který se může zdát být urážlivý, nepřipadají v úvahu žádná omezení. Zamítnutí registrace jména “The Slants” shledali neústavním.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu je zlomové, protože domněnka, že tzv. nenávistný projev představuje diskriminaci, vedl v minulosti k zamítnutí projevů některých řečníků na univerzitách, nebo zamítnutí registrace některých neziskových organizací, a dalším kauzám.

 

 

Komentáře

komentáře