Trump v Polsku vyzval k obraně Západu.

0
Donald Trump ve Varšavě

Prezidentu Trumpovi se v Polsku dostalo přijetí, o kterém by si mohl jakýkoliv evropský politik nechat zdát. A to ukazuje jednu důležitou věc – Na rozdíl od nich je Trump lidem blíž.

Donald Trump pronesl dlouhou řeč, která reflektovala, že Evropa a Amerika jsou jedna a tatáž západní cvilizace, a dnes musíme použít své veškeré odhodlání, abychom tuto civilizaci ubránili před rozvratem a zničením.

Zde je výpis toho nejdůležitějšího, co Trump ve Varšavě řekl:

Triumf polského ducha po staletí útrap nám všem dává naději na budoucnost, ve které dobro porazí zlo a mír dosáhne vítězství nad válkou.

Jsem tu dnes nejen proto, abych navštívil starého spojence, ale také abych dal příklad všem, kdo touží po svobodě a přejí si najít odvahu a vůli k obraně naší civilizace.

Příběh Polska je příběhem lidí, kteří nikdy neztratili naději, kteří nebyli nikdy zlomeni, a kteří nikdy nezapomenuli, kým jsou.

Musíme stát jednotní proti našim společným nepřátelům, zbavit je jejich území, jejich financování, jejich zázemí, a jakékoliv formy ideové podpory. Ačkoliv budeme vždy vítat nové občany, kteří sdílí naše hodnoty a milují naše lidi, naše hranice budou vždy uzavřeny pro terorismus a extremismus.

Konečně, na obou stranách Atlantiku jsou naši lidé konfrontováni ještě jedním nebezpečím, které máme pevně pod kontrolou. Toto nebezpečí je pro některé neviditelné, ale Poláci jej znají velmi dobře. Plížící se vládní byrokracie, která vysává život a bohatství lidí. Západ se stal velkým ne díky papírování a regulacím, ale protože lidem bylo dovoleno jít za jejich sny a vytvářet své osudy. Američané, Poláci, a národy Evropy si váží individuální svobody a suverenity. Musíme společně bojovat se silami, ať už přicházejí zevnitř, nebo zvenku, z Jihu nebo Východu, které tyto hodnoty podkopávají a snaží se vymazat pouta kultury, víry a tradice, která z nás dělají to, kým jsme.

Jak nám polská zkušenost připomíná, obrana Západu nespočívá jen v prostředcích, ale také na vůli jeho lidí zvítězit. Základní otázkou naší doby je, zda má Západ vůli přežít.

Náš vlastní boj za Západ nezačíná na bitevním poli. Začíná v našich myslích, naších vůlích a našich duších.

Komentáře

komentáře