Italové omezují volný pohyb lodí nevládních organizací do italských přístavů

0
Foto Getty

Během čtvrtečního jednání v Estonsku italská vláda zveřejnila seznam 11 požadavků, které musejí pro-imigrantské nevládní organizace plnit, aby jim bylo dovoleno používat italské přístavy. Jde o reakci na bezprecedentní počet imigrantů, který na italské břehy dorazil za jediný týden.

Prvním bodem je zákaz pro tyto lodě operovat v libyjských vodách kromě situací, kdy hrozí riziko utonutí. Libyjská pobřežní stráž nevládní organizace obvinila, že plují v jejich vodách a zasahují do její práce.

Nouzové vysílačky na záchranných lodích nesmějí být vypnuté, aby mohly úřady poznat, kde lodě byly, když zachraňovaly. Došlo k mnoha obviněním, že nevládky používají telefony a jiné vysílače, kterými komunikují s pašeráky. Během záchranných operací mají být všechny telefonní hovory a světelné signály zastaveny.

Lodě nevládek budou nyní povinny, kromě výjimečných situací, dopravit imigranty do Itálie samy, a nepředávat je italskému námořnictvu. Nevládky tvrdí, že zvládnou zachránit méně imigrantů.

Nevládky nesmí překážet libyjským záchranným operacím, musí pustit na palubu policii, která pátrá po pašerácích lidí, a musejí zveřejnit zdroje svého financování.

Lodě připlouvající do Itálie musejí dát dvě hodiny dopředu italským úřadům vědět, musejí podat informaci o své aktuální misi, a o všech lidech na palubě, aby se úřady mohly lépe připravit.

Itálie hrozí uzavřením přístavů nebo i zabavením lodí těch nevládek, které se novým pravidlům odmítnou podřídit. Nová pravidla budou uvedena v život v následujících dnech až týdnech.

Ačkoliv je krok italských úřadů krokem správným směrem, stále neřeší ten podstatný problém, a tím je nelogičnost převozu imigrantů, kteří vyplují z Libye, nikoliv zpět do Libye, ale do Itálie. Dokud nebudou evropské úřady imigranty energicky vracet zpět, problém bude jen narůstat.

Komentáře

komentáře