Rekord. 28 procent všech dětí narozených v Anglii v roce 2016 jsou cizinci.

0

Více než čtvrtina dětí narozených v Anglii a Walesu v roce 2016, má matku cizinku. Jde o dosud nejvyšší číslo v historii země, informuje BBC.

Toto číslo od roku 1990 každoročně narůstá až na současných 28%.

Při posledním sčítání lidu v roce 2011 bylo v Anglii v celkové populaci 85% bílých, což byl oproti roku 2001 pokles o 6%. Asiaté, černoši a míšenci tvořili zbylých 15%. To však byly čísla oficiální, nezahrnující ilegální imigranty.

Odhaduje se, že nyní, v roce 2017, jsou čísla už úplně jiná. Odpovídají tomu i statistiky porodnosti a také téměř nepřetržitý příliv imigrantů. V některých částech Londýna už tvoří běloši menšinu. Dá se očekávat, že sčítání lidu v roce 2021 bude velikým šokem.

Komentáře

komentáře