Doktorka Soh tvrdí, že Google manifest není sexistický, ale vědecký

0
Debra Soh

Překlad článku, který napsala Debra Soh, PhD v oboru Sexuální neurovědy na univerzitě v Yorku.

Nyní asi většina z nás slyšela o tzv. anti-diverzitním Google manifestu, a jak James Damore, inženýr, který jej napsal, byl kvůli němu vyhozen z práce.

Pod názvem Ideologická komnata ozvěn v Googlu (Komnata ozvěn je výraz pro situaci, kdy se skupina lidí navzájem utvrzuje o svých stejných názorech, pozn. redakce) pan Damore křičí na současnou politicky korektní kulturu, když tvrdí, že mezera v diverzitě zaměstnanců Google není kvůli diskriminaci, ale dědičným rozdílům v tom, co muži a ženy shledávají zajímavé. Danielle Brown, nová viceprezidentka Google pro diverzitu, integritu a vedení manifest obvinila z udržování “nesprávných závěrů o pohlaví,” a pan Damore potvrdil, že byl vyhozen za “udržování genderových stereotypů.”

I přesto, jak byl manifest vyobrazen, byl férový a fakticky správný. Vědecké studie potvrdily pohlavní rozdíly v mozku, které vedou k rozdílům v našich zájmech a chování.

Jak bylo zmíněno v manifestu, genderové zájmy jsou určeny vystavením prenatálnímu testosteronu – vyšší úroveň je spojována s preferencí pro mechanicky zajímavé věci a zaměstnání v dospělosti. Nižší úroveň souvisí se zájmem o aktivity spojené s lidmi. To je důvod proč jsou obory STEM (věda, technologie, strojírenství a matematika) ovládány muži.

Důkazy pro to vidíme u dívek s genetickou obtíží zvanou “congenital adrenal hyperplasia”, které jsou v děloze vystaveny neobvykle vysoké úrovni testosteronu. Když se narodí, tyto dívky preferují hračky typické pro chlapce, jako nákladní auta, a to i přesto, že jejich rodiče jim dávají pochvalu za to, když si hrají s hračkami typickými pro dívky, tak jako s panenkami. Stejně tak muži, kteří se zajímají o typicky ženské aktivity, byli pravděpodobně vystaveny nižší úrovni testosteronu.

Stejně tak nové výzkumy z oblasti genetiky ukazují, že testosteron mění programování nervových kmenových buněk, což vede k pohlavním rozdílům v mozku ještě předtím, než je dokončen jeho vývoj v děloze. To dále naznačuje, že naše zájmy jsou silně ovlivněny biologií, a ne učením, nebo sociální konstrukcí.

Mnoho lidí, včetně bývalého zaměstnance Google, se pokoušelo obsah manifestu vyvrátit, když tvrdili, že odporuje nejnovějším výzkumům.

Ráda bych věděla, jaký výzkum mají na mysli, protože tisíce studií má na manifest stejný názor. Jediná studie z roku 2015 tvrdí, že mužský a ženský mozek je jako mozaika, a není možné mezi ním rozlišovat podle pohlaví. Ale tato studie byla od té doby vyvrácena již čtyřmi dalšími studiemi.

A to včetně studie, která pracovala se stejnými daty, jako ona studie z roku 2015, a došla k závěru, že pohlaví u konkrétního mozku lze určit s přesností 69 až 77 procent.

Samozřejmě, na individuální úrovni rozdíly existují, a neznamená to, že prostředí na našem formování nemá vliv. Ale tvrdit, že mezi pohlavími nejsou obecně rozdíly, nebo že kultura má větší vliv než biologie, jednoduše není pravda.

Ve skutečnosti věda ukázala, že kultury s větší genderovou rovností, mají větší pohlavní rozdíly, když dojde na výběr zaměstnání, protože v těchto společnostech si lidé vybírají práci na základě toho, co je baví.

A jak manifest naznačuje, snaha o dosažení 50 procentních kvót ve STEMu je nerealistická. Jak se genderová rovnost v rozvojových zemích vylepšuje, měli bychom počítat s tím, že se tyto genderové rozdíly budou zvětšovat.

Tento trend pokračuje i v oblasti osobnosti. Navzdory tomu, čemu kritici chtějí, ať věříte, mají ženy, v průměru, vyšší úroveň neurózy a empatie, a nižší úroveň odolnosti vůči stresu.

Někteří vědu záměrně popírají, protože se bojí, že bude použita k ospravedlnění udržení žen mimo STEM. Ale sexismus není výsledek poznání faktů; je to výsledek toho, co s nimi lidé chtějí dělat.

Místo popírání biologické reality a pronásledování muže, který následkem toho ztratí zaměstnání, bychom se měli více zajímat o diverzitu názorů a ne diverzitu, která se točí okolo pohlaví.

Komentáře

komentáře