Britská dopravní policie nepřijímá bílé uchazeče

0

Britská dopravní policie při náboru znevýhodňuje bílé, mužské uchazeče, které vyhazuje z workshopů.

Sbor pořádá workshopy v Londýně, Manchesteru a Birminghamu, ale jeden uchazeč byl vyhozen, když mu bylo řečeno, že workshop je pro “ženy a černé nebo etnické menšiny.”

“Jsem bílý heterosexuální muž, a také příslušník ozbrojených sil, jak může stát v roce 2017 podporovat tak jasnou diskriminaci?” Tázal se muž médií. “Svou žádost kvůli takovému jednání stahuji,” dodal.

V Británii je technicky nelegální diskriminovat uchazeče o práci kvůli jejich rase nebo pohlaví, ale kde je vůle, tam je i cesta. Antidiskriminační zákon zná tzv. pozitivní akci, která zaměstnavatelům dovoluje upřednostňovat údajně znevýhodněné skupiny při přijímání. Jedná se o klasickou tzv. pozitivní diskriminaci, kdy dávání přednosti černým uchazečům před bílými, což je klasická definice diskriminace, je státem vnímáno jako pozitivní, dobrá věc.

Kromě slova “pozitivní” se ještě používá slovo reprezentace. Jinými slovy, pokud je na pracovišti většina zaměstnanců bílých, je zaměstnavateli umožněno bílé uchazeče v přijímacím procesu diskriminovat, aby pracovní prostředí lépe reprezentovalo rasově rozmanitou britskou společnost, a všechno bylo ohromně pozitivní. Jen nezaměstnaný bílý uchazeč, který se v Anglii narodil stejně jako jeho předci, se na to asi dívá trochu jinak.

Britská dopravní policie potvrdila, že “pozitivní akci” (slovo diskriminace bylo raději nahrazeno slovem akce) používá: “V souladu s iniciativou Pozitivní akce v současné době nabízíme tento workshop jen ženám a černým/menšinovým etnickým skupinám, které jsou v tuto chvíli ve sboru nedostatečně reprezentovány.”

Tento trend v policii v roce 2013 nastolil tehdejší ministr za Konzervativce, Damian Green. Ten je v současné době pravou rukou premiérky May, a tak je diskriminace bílých v Británii posvěcena na nejvyšších místech.

Comments

comments