V EU imigranty nejvíce odmítají Maďaři a Slováci

0
Protest proti imigrantům v Německu

Světová výzkumná agentura Gallup ve stínu novodobého stěhování národů provedla ve 139 zemích světa rozsáhlý průzkum, jak tamní lidé přijímají migranty. Součástí výzkumu byly i země EU a ukázalo se to, co už se tak nějak ví. Čím více na západ, tím spokojenost s imigranty vyšší, a čím více na východ, tím naopak.

Průzkum se zakládá na třech otázkách dotazujících se lidí, zda imigranti, kteří se stávají jejich sousedy a stávají se součástí jejich rodin jsou dobrá nebo špatná věc. Průzkum pak řeší nejen celonárodní průměr, ale také rozlišuje podle věku, vzdělání a výše majetku.

Nejvíc kladně imigranty přijímá Švédsko. Ač v této zemi vzniklo již přes 60 no-go zón a imigranti vedou statistiky znásilnění, Švédi je stále přijímají kladně. Zvláštní. Druhou zemí, kde imigrantům nejvíce fandí, je naopak Irsko, kde kromě velkých měst vlastně žádní moc nejsou. Na podobné úrovni se ještě umístilo Lucembursko a Holandsko, které jsou naopak imigrantů plné. Pokud byli dotazováni i imigranti v těchto zemích, začíná to dávat smysl.

Maďaři, Slováci, Lotyši a my. My odmítáme imigranty v EU nejvíce, ačkoliv Maďaři vážně výrazně více, než ostatní.

Ze zemí bývalého východního bloku nejvíce imigranty akceptují Slovinci, ale i Poláci mají dvakrát tak vyšší skóre, než Maďaři.

Mladší, vzdělanější a bohatší přijímají imigranty kladněji

Z výsledků průzkumu jak na západě Evropy tak ve střední a východní Evropě beze zbytku platí, že čím je respondent mladší, nebo čím má vyšší vzdělání, nebo je bohatší, tím je u takové osoby index přijímání imigrantů vyšší. Naopak čím starší, méně vzdělaní a chudší, tím je index přijímání nižší.

Ačkoliv výzkum je jen výzkumem, který se neptá na důvody postojů respondentů a ani nehledá odpovědi, tyto otázky je třeba si klást a odpovědi na ně hledat.

Proč staří lidé imigranty odmítají a mladí ne? Může to být o pocitu zodpovědnosti, který přichází s věkem? Souvislost se známým, “kdo v mládí nebyl levičák nemá srdce, kdo jím zůstal po třicítce nemá rozum”? Je to také tím, že mladí už většinou vyrostli v zemi, kde je cizinců mnoho, ale staří svou zemi zažili ještě v době, kdy v ní nebyli téměř žádní?

Jak souvisí s přijetím imigrantů výše vzdělání? Možná podobně, jako míra bohatství respondentů. Vzdělaný, bohatý člověk, žije v poněkud jiném světě, než rodina s nízkými příjmy, která je kontaktu s imigranty vystavena v podstatě neustále. Vzpomeňme na herce George Clooneyho, který byl v čele tažení za přijetí imigrantů jen do té doby, než mu před jeho domem v Itálii vyrostl uprchlický tábor a v Británii, kde žil, proběhlo více teroristických útoků, než byl ochoten přijmout. Dům v Itálii i Británii prodal, a vrátil se jako zpráskaný pes do USA. Aby nevypadal jako úplný pokrytec, tak ve svém domě ubytoval dívku ze sekty Jezídů, ale všem je jasné, že tito lidé jednoduše žijí v jiném světě.

Výsledky průzkumu Gallup naleznete zde.

Comments

comments