V Norsku tvoří polovinu příjemců státní podpory cizinci

0

Norská ministryně práce a sociálních věcí Anniken Hauglie spustila v zemi alarm, když nová zpráva odhalila, že migranti tvoří celou polovinu příjemců sociální podpory.

Zpráva, kterou vydala Norská pracovní a sociální administrativa, tvrdí, že nejde jen o to, že podporu pobírá disproporční počet migrantů, ale také mnozí z nich žijí pod hranicí bídy. Ministryně varuje, že chudí imigranti mohou v norské společnosti vytvořit vykořeněnou sociální třídu.

“Zpráva tvrdí, že jednou z hlavních příčin chudoby v Norsku je migrace. 28,5 procent imigrantů žije pod hranicí bídy,” tvrdí ministryně.

“Je to alarmující. Nejhorší věc, která se může stát, je to, že si imigranti a uprchlíci mohou vytvořit vlastní sociální podtřídu,” dodala.

Mezi lety 2011 až 2015 se míra chudoby v Norsku zvýšila o 7,7 procent na 9,3 procent. Imigranti, ačkoliv tvoří “jen” 16,8 procent celkové populace, tvoří 28,5 procent všech lidí v Norsku, kteří jsou pod hranicí chudoby.

“Ke snížení chudoby v Norsku je třeba, aby více imigrantů začalo pracovat,” říká ministryně. “Bez znalosti jazyka je v Norsku obtížné dostat se na pracovní trh,” dodala a doporučila, aby se více migrantů učilo norsky a pracovali na místech, kde jsou v užším kontaktu s rodilými mluvčími.

Komentáře

komentáře