Církev ve Švédsku oficiálně přestává oslovovat Boha jako “jeho”. Chce být více inkluzivní.

0

Církev ve Švédsku odhlasovala přijetí kontroverzní nové příručky, která říká, že mužské reference k Bohovi, jako “on” nebo “pán” by měly být odstraněny v zájmu větší inkluzivity.

I přes tvrdou kritiku různých organizací, jako třeba Královské švédské akademie, církev většinovým hlasováním ve čtvrtek novou příručku přijala.

Církevní příručka, která byla naposledy upravena v roce 1986, nově upravuje, jak mají být vedeny bohoslužby, křty, svatby a pohřby a další církevní aktivity.

Podle místních médií mnozí kněží vyjádřili námitky vůči úpravě jazyka v příručce, která byla přidána s cílem udělat církev více inkluzivní. Je tu mimo jiné instruktáž, aby kněží oslovovali Boha v genderově neutrálním duchu, a snažili se nepoužívat mužské zájmeno “on”, nebo výrazy jako “pán”.

Bůh by se měl v modlitbách nazývat “matka”, ale i “otec”. Příručka uvádí některé příklady:

“Bůh, Svatá trojice, Otec a Matka, Syn – Sestra a Bratr, a Duch svatý.”

Sofia Camnerin, místopředsedající švédské Ekumenické církve, “inkluzivní jazyk” v církvi hájí a říká, že je jej třeba kvůli uvědomění si různých typů diskriminace a nerovnosti ve společnosti.

“Nazývat Boha ‘Pánem’ upevňuje genderovou hiearchii a podřízení žen v bílém, západně feministickém kontextu,” tvrdí.

“Liberální teologové společně s feministickými a postkoloniálními teology byli zásadní v identifikaci toho, jak legitimizace hiearchie vede k násilí a podřízenosti,” píše.

Nicméně kněžka Helena Edlund církev odsuzuje za neochotu naslouchat kritice.

“Je tu riziko, že si nevšimneme malých změn a najednou za čas zjistíme, že tu máme zcela drastické změny, které bychom nikdy nepřijali, kdyby je před nás postavili najednou. Je to nepravděpodobné, ale možné, že se za pět let budeme v kostelích modlit k ‘naší Matce, která je na nebesích’. Před pár lety by se řeklo, že je to nemožné, ale církevní příručka to umožňuje.”

Komentáře

komentáře