Většina Evropanů nyní podle průzkumu odmítá projekt Evropská unie

0

Většina Evropanů podle nového průzkumu odmítá projekt Evropské unie. Nespokojenost jde napříč celým kontinentem a to i v zemích, které jsou vnímány jako tvrdé jádro EU.

Občané zemí EU odpovídali negativně na takové dotazy, jako “EU je velmi demokratická,” “EU by měla být více moci, než už má,” a “Imigrace je pro mojí zemi velmi dobrá.”

Průzkumu se účastnilo 10 tisíc lidí v 10 evropských zemích od Velké Británie po Řecko. Průzkum provedl Královský institut mezinárodních vztahů v Chatham House a respondenti byli rozděleni do tzv.kmenů.

Negativní postoje převažují u třech z nich. První dva byly nazvány Váhaví Evropané a Odmítači EU. Ti tvoří 50 procent respondentů. Když připočteme Strohé rebely, dělá to 59 procent těch, kteří k Evropské unii nemají kladný vztah.

Ačkoliv některé výhrady vůči EU, jako je masová migrace a umísťování azylantů, jsou více akcentovány v zemích, kterých se týkají, obecně negativní pohled na EU je společný celému kontinentu.

Na dotaz, zda by “EU měla mít více moci, než nyní má,” velký počet respondentů odpověděl, že by moc měla být předána zpět do rukou členských států, což podporuje například většina Řeků, Britů, Rakušanů, Italů a Němců.

Celkově více respondentů podporovalo názor, že by EU měla moc členským státům vracet, než dostat nové pravomoce.

Postoje k imigraci se různí, kdy země jako Řecko, Itálie, Polsko, Maďarsko, Francie a Rakousko shodně tvrdí, že imigrace pro ně není pozitivní. V Británii je to vyrovnanější, když 35 procent imigraci oceňuje, zatímco 34 procent ne.

Nejvíc euroskeptickou zemí z dotazovaných byla Británie, v závěsu Maďarsko, a velmi překvapivě, ačkoliv se v zemi nachází srdce EU, Belgie.

Komentáře

komentáře