Mapa mediálně známých falešných obvinění z nenávisti v USA

0

Středoevropan v posledních týdnech několikrát psal o případech rasismu v USA, které se krátce na to ukázaly být smyšlené. Pozoruhodné na tom fenoménu je ale především to, že zatímco při jejich oznámení plní přední stránky většiny médií, odhalení pravdy obvykle “otiskne” jen zlomek z nich. Tedy falešný dojem diskriminace a rasismu přetrvá, ačkoliv skutečnost je jiná.

Na světě je nyní mapa, která tyto falešná nařčení z rasismu a různé formy nenávisti eviduje.

Jedná se o online mapu excelovského typu, ve které lze filtrovat podle různých kritérií.

Pokud budeme například filtrovat podle typu oběti, máme možnost vybrat podle rasy, etnika, náboženství nebo pohlaví či orientace. Falešná oběť tedy v počátku, než byla odhalena pravda, tvrdila, že byla napadena pro svou rasu, etnikum, náboženství či sexuální orientaci. Nejvíce falešných obětí je mezi černochy, mapa eviduje 52 případů. Pak obecně mezi nebílými, 22 případů. A nakonec mezi LGBT lidmi, kde máme 17 falešných obvinění z nenávisti.

Nejméně falešných obvinění jako skupina oznamují ženy, Asiati, Hispánci a běloši.

Každý případ je na mapě jako bod, který lze rozkliknout a dostat se na jeho detail.

Pokud filtrujeme podle místa, zjistíme, že drtivá většina falešných incidentů je hlášena na univerzitách a středních školách. Nejvíce případů se odehrává v New Yorku.

Z mapy je také vidět, že k těmto oznámením dochází výhradně ve velkých městech a okolí, což jsou v USA velice multikulturní a multirasová místa. Ačkoliv je každý případ individuální, nelze popřít, že jeho počáteční medializace, zvlášť když se odehraje ve školním prostředí, slouží k posílení a mobilizaci nátlakových skupin levice a menšin, které si díky těmto případům, i když se nakonec ukáže, že jsou falešné, vykřičí vždy nějaké změny v systému. Ať už jde o nějaká povinná školení nebo nařízení, nebo dokonce kvóty, které mají “ublíženou” menšinu podpořit, každé falešné obvinění z nenávisti má destruktivní dopad pro většinovou společnost.

Proto je dobré v případech nenávisti beze svědků být vždy ve střehu, protože případ může být často smýšlený a může svým tvůrcům posloužit v jejich agendě.

 

Komentáře

komentáře