Lidé podle studie migrují stále víc kvůli změnám podnebí, než kvůli konfliktům

0

Počet migrantů, kteří každoročně opouštějí svou zem kvůli klimatickým katastrofám spíše než kvůli vojenskému konfliktu, stále roste. Tvrdí to studie Světové migrace pro rok 2018.

“Každý rok od roku 2008 je v průměru 25,3 milionů lidí nuceno opustit své domovy kvůli (přírodním) neštěstím,” stojí ve zprávě, kterou vydala Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). “Je to mnohem vyšší číslo, než počet lidí odcházejících kvůli konfliktům a násilí, a ukazuje to nevybíravou, nepředvídatelnou a nekontrolovatelnou náturu přírodních nebezpečí.”

Ačkoliv report zmiňuje změny klimatu, řeší především skutečné katastrofy, jako záplavy, tornáda a podobně, aniž by konkrétně zmiňoval globální oteplování.

Přírodní katastrofy jsou pětkrát vyšším důvodem pro migraci lidí, než násilí. Zatímco roční průměr migrace kvůli klimatu je okolo 25 milionů, průměr pro odchody kvůli válečným konfliktům je okolo 5 milionů.

V roce 2016 své domovy kvůli počasí opustilo po celém světě 24,2 milionů lidí.

“Stejně jako v minulých letech celkové číslo 24,2 milionů je o něco méně, než každoroční průměr, ale mnohonásobně převyšuje migraci kvůli násilí,” uzavírá zpráva.

Ta nicméně dodává, že migrace kvůli přírodním katastrofám je obvykle krátkodobá a postrádá chaos. To znamená, že významný počet uprchlíků se po odeznění nebezpečí vrací domů.

Komentáře

komentáře