Občané jakých zemí u nás mohou žádat o azyl a mohou jej získat?

0
Uprchlíci v Africe. Foto Wikipedia SSgt Ryan Crane

Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš odmítá ekonomické migranty a je pro to přijímat jen prověřené potřebné, tedy žadatele o azyl, kteří prokáží, že jim v jejich zemi hrozí nebezpečí. Kdo si myslí, že se globálně jedná jen o hrstku nešťastníků, bude možná překvapen, o jak vysoké číslo se potenciálně jedná. Situaci si můžeme rozebrat podle jednotlivých kontinentů.

A vynechme nyní existující pravidla azylové politiky Evropské unie, která se mění tak rychle, jako počasí. Uvažujme o potenciálním a vůbec ne nepravděpodobném případu, že se tu ti lidé najednou díky otevřeným vnitřním a špatně hlídaným vnějším hranicím objeví, a požádají zde o azyl.

Kromě Evropy je v současné době relativně nejstabilnější Severní, Střední i Jižní Amerika. Ačkoliv kriminalita je zde mnohem vyšší než v Evropě a v některých státech, jako například v Mexiku, je naprosto katastrofální, nelze tvrdit, že lidé z těchto zemí nemají zastání u svých vlád a že by byli cíleně pronásledováni. Etnický nebo náboženský konflikt v obou Amerikách není v současnosti nijak dramatický.

Jiný případ je Afrika. Strach z pronásledování mohou úspěšně prokázat jak křesťané, ateisté, tak i muslimové. Islám je dominantní hlavně v severní polovině kontinentu, křesťanství v té jižní. Náboženské konflikty zuří jak v zemích na severu jako je Egypt, Libye, Alžír, tak i ve většině zemí subsaharské Afriky jako je Mali, Čad, Středoafrická republika, Nigérie, ale i Sudán a Nigérie a seznam není úplný.

Na druhou stranu etnický konflikt je přítomen v celé Africe a někdy se s tím náboženským prolíná.

Tři země, které jsou podle amerického think tanku Fund for Peace označeny za nejstabilnější země “černého kontinentu”, jsou Botswana, Ghana a Namibie.

V Botswaně je pronásledována etnická skupina San, kterých zde žije 55 tisíc. Kromě toho jsou zde, tak jako ve většině Afriky, pronásledováni homosexuálové. V Ghaně je homosexualita rovněž ilegální, proto mohou homosexuálové z této země úspěšně uplatnit nárok na azyl. Naproti tomu Namibie je skutečně relativně stabilní a situace homosexuálů se v zemi lepší. Zbytek Afriky čelí jak náboženským tak etnickým konfliktům a pronásledování sexuálních menšin je běžné. Oběti těchto konfliktů mohou v Evropě úspěšně žádat o azyl.

Celý střední východ, tedy země jako je Sýrie, Irák, Írán a další, je plný lidí, kteří mohou prokázat hrozící nebezpečí. Pronásledování jsou křesťané, příslušníci různých sekt, sunnité i šíté. Problémy jsou i v Pakistánu, Afghanistánu, ale i na opačně straně v Kavkazu. Zde všude jsou skupiny lidí, kteří v zemi čelí ohrožení pro to, kým jsou.

Obrovským problémem, ale zároveň ožehavým diplomatickým tématem, je pak Čína. Pronásledování mohou prokázat muslimští Ujgurové, ale i bezpočet disidentů. Fakticky každý uprchlý Severní Korejec má svůj nárok na azyl jistý.

Kolik jich tedy je?

Rozsah skupin lidí, které jsou ve výše zmíněných zemích pronásledováni, je obrovský ale zároveň obtížně spočítatelný. Jen v Africe žije dnes přes 1,2 miliard lidí a toto číslo má do roku 2050 stoupnout na 2 miliardy. Další stovky milionů žijí na středním Východě a jeho okolí a například Ujgurů žije v Číně 15 milionů.

Je tedy dobré počty potenciálních žadatelů o azyl do Evropy nepodceňovat a s výzvami, že je všechny přijmeme, být opatrní.

Komentáře

komentáře