Průzkum: 77 procent Belgičanů už se ve své vlasti necítí jako doma

0
Shutterstock

Masivní příliv muslimských migrantů do Belgie způsobil, že se dvě třetiny Belgičanů domnívají, že jejich národ čelí narůstající invazi. Tento pocit je převažující u osob starších 65 let, z nichž má tento dojem 84 procent.

Celkově dvě třetiny dotazovaných z celkového počtu 4734 respondentů této rozsáhlé studie si myslí, že v Belgii je příliš mnoho imigrantů, a 77 procent souhlasí s prohlášením: “Dnes se tu necítíme doma tak, jako předtím (před masovou migrací).”

Studie byla iniciativou veřejnoprávní televize RTBF a liberálního média Le Soir, a provedena výzkumným institutem Survey and Action.

Studie, která sledovala postoje francouzsky mluvících Belgičanů (Valonů) a jak se tyto postoje změnily od poslední studie v roce 1997, si stěžuje, že obyvatelstvo se stalo více xenofóbní.

“Výsledky vyvolávají mnoho otázek, ale odhalují společnost, která je naplněna strachem a odmítnutím jinakosti,” informuje RTBF.

Nadace This is Not a Crisis, která se na studii také podílela, a jejímž cílem je boj s populismem a říká, že společnost na Západě musí projít “trvalou transformací”, si během studie prý všimla vzniku skutečné protimuslimské paranoii mezi Belgičany, která nabrala patologických dimenzí.

Podle 74 procent dotázaných je islám netolerantním náboženstvím, zatímco 60 procent respondentů tvrdí, že přítomnost tolika muslimů v jejich zemi představuje hrozbu pro jejich identitu. Jen 12 procent prohlásilo, že věří, že toto náboženství je pro Belgii obohacením.

Nadace na svých stránkách tvrdí, že její misí je nahradit Evropu, ve které jsou lidé “nacionalističtí, kmenoví, xenofóbní, odtažití, uzavření a nostalgičtí ohledně hranic, takovou Evropou, která bude “kosmopolitní, univerzalistická, inkluzivní, otevřená, se silným legitimním občanstvím a uznáním pro diverzitu.”

A jak odpovídali belgičtí muslimové?

Ve studii byli zahrnuti i belgičtí muslimové, tedy muslimové, kteří do Belgie přišli z nějaké jiné země, a studie se jich zúčastnilo 400. 33 procent z nich přiznalo, že nemají rádi západní kulturu. 29 procent z nich věří, že islámské zákony jsou nadřazené belgickým, a 34 procent přiznává, že by preferovali politický systém inspirovaný Koránem.”

59 procent belgických muslimů by odsoudilo svého syna, pokud by si vybral nemuslimskou partnerku, a 54 procent by jednalo stejně, pokud by se jednalo o jejich dceru.

Komentáře

komentáře