Soros řekl, že Facebook a Google jsou hrozbou pro společnost. Vyzval k regulaci.

0
screen shot

Facebook a Google se staly “překážkou pro inovaci” a jsou hrozbou pro společnost, prohlásil ve čtvrtek v Davosu George Soros.

“Těžařské a ropné společnosti vykořisťují fyzické prostředí; sociální média vykořisťují sociální prostředí,” řekl Soros podle přepisu jeho projevu.

“A to je nefér, protože sociální média ovlivňují, jak lidé myslí a jak se chovají, aniž by si to uvědomovali. To má dalekosáhlý vliv na fungování demokracie, především ve vztahu k volbám.”

“Moc ovlivňovat pozornost lidí je koncentrovaná v rukou pár společností. Dá hodně práce ubránit to, co John Stuart Mill označil za ‘svobodu mysli’. Je možnost, že pokud dojde jednou k její ztrátě, lidé, kteří vyrostli v digitálním věku, budou mít problém ji získat zpět.”

Soros také varoval před tím, aby společnosti disponující množstvím osobních dat, jako je Google nebo Facebook, začaly spolupracovat s vládami, čímž by propojily své sledovací systémy s těmi státními. Což je prý trend, který se již objevil na Filipínách. To podle něj může vyústit v totalitní kontrolu, kterou si neuměl představit ani George Orwell.

Společnosti, které popsal jako mocné monopoly, své chování prý pravděpodobně bez regulace nezmění. Proto vyzval, aby úřady v zájmu ochrany společnosti začaly sociální sítě regulovat.

Soros nicméně nespecifikoval, jakým způsobem by se sociální sítě nebo Google měly regulovat. Duší sociálních sítí jsou jednotlivci, kteří na ně přispívají. Regulace se tedy může týkat pouze jich a toho, co píší, či sdílejí. Jestli to má být něco ve formě cenzury, kterou již provádějí v Německu, se dá jen odhadovat. Ale vzhledem k Sorosovým aktivitám se dá předpokládat, že to, co ho pálí, je možnost, že si každý člověk může na sociální síti psát co chce a šířit zde svobodně co chce. Ač Soros nespecifikoval, dá se odhadovat, že tuto činnost by chtěl rezervovat jen pro tzv. moudré a osvícené.

Komentáře

komentáře