Škola v USA odmítla promítat “Kokosy na sněhu” jako “rasově necitlivý” film

0
Walt Disney Pictures

Waylandská střední škola v americkém státě Massachussets zrušila promítání filmu Kokosy na sněhu, protože podle ředitelky školy je film rasově necitlivý.

Film se měl promítat v týdnu po pololetních zkouškách, což je každý rok prostor k volnější zábavě na škole. Byl vybrán tento film z roku 1992 o jamajském týmu, který se dostane na Olympijské hry v pro Jamajku netypické disciplíně olympijského sáňkování. Krátce před promítáním ale žáci dostali email od ředitelky školy Allyson Mizoguchi, že se promítání ruší.

“Zimní týden je dlouhodobá tradice na Waylandské střední škole, při které se studenti zapojují do obohacujících aktivit po pololetních zkouškách. Poslední dva roky se během tohoto týdne vysílal film, na který se dívali všichni studenti. Sledování filmu, který vybírá studentská rada, má studenty dát dohromady prostřednictvím příběhu s pozitivním poselstvím.

“Po oznámení, že filmem pro tento rok jsou Kokosy na sněhu, se na mě s obavami obrátili členové naší komunity, kteří vzbudili mou pozornost ohledně elementů filmu, které by mohly být vnímány jako kulturně a rasově necitlivé. Pro prozkoumání těchto obav jsem získala dojem, že Kokosy na sněhu nezapadají do záměru a hodnot pro celoškolní promítání. Rozhodla jsem se dnešní promítání zrušit.

“Ačkoliv to pro studenty může být zklamáním, chci zdůraznit, že tato zkušenost inspirovala produktivní, upřímnou konverzaci o stereotypech v médiích, podstatě příběhu a jemných, rasově necitlivých poselstvích ve srovnání s otevřeným rasismem.

“Více než cokoliv tato událost demonstrovala aktivní a zapojené občanstvo na Waylandské střední, které žije a daří se mu dobře. Jsem hrdá na studenty, kteří pozorně poslouchali, namítali s respektem a během této zkušenosti hluboce uvažovali.”

Vtipné je, že email ředitelky, který obdrželo 150 žáků, vyvolal okamžitě bouři nevole. Většina v odpovědích napsala, že se na film podívají doma. A v průzkumu, který provedly školní noviny mezi 115 studenty, jich rozhodnutí ředitelky podpořili jen 2.

Jistě, jsou školy v USA, levicová doupata, kde by ještě studenti provedli demonstrativní spálení DVD s Kokosy. Ale jak je vidět, jsou školy, kde je existence “pozorně naslouchajícího občanstva” jen iluzí přehnaně politicky korektních profesorů

Komentáře

komentáře