Počet islámských extremistů v Meklenbursku-Předním Pomořansku se ztrojnásobil

0
dpa/Melanie Dittmer

Německý region Meklenbursko-Přední Pomořansko čelí dramatickému nárůstu radikálních islamistů, kteří představují přímou hrozbu pro své sklony k násilí.

Tento severoněmecký region, ve kterém leží například přístav Rostock, má oproti roku 2016, kdy zde bylo jen 40 radikálních islamistů nyní takových lidí 130, informuje zpravodajství NDR.

Jde o celonárodní trend, kdy tyto počty salafistických extremistů významně rostou už od roku 2015. Úřad na ochranu ústavy odhaduje jejich celkový počet v zemi na 10 tisíc a těch násilných na 1800.

Úřad dodává, že extremisté ze severu mají obzvlášť sklony k násilí. V Berlíně jsou Čečenci zapojení do tzv. “mravnostní policie”, která mezi migranty hlídá dodržování práva šaría.

Pobočka AfD z Meklenburska-Předního Pomořanska tvrdí, že nárůst extremistů vzbuzuje velké obavy a ministerstvo vnitra v regionu dodává, že salafisté zjevně cílí na žadatele o azyl.

Komentáře

komentáře