Gerry Adams, bývalý člen IRA, po 34 letech odstoupil z vedení Sinn Fein

0
Gerry Adams, Wikipedia / Miss Fitz

Gerry Adams bude dnes po 34 letech nahrazen ve vedení irské politické strany Sinn Fein. Ve vedení této levicové strany, která byla vždy považována za politické křídlo Irské republikánské armády, bude nahrazen místopředsedkyní Mary Lou McDonald.

Adams měl velkou zásluhu na odzbrojení IRA, což bylo součástí mírového procesu v Severním Irsku, a podařilo se mu ze Sinn Fein vytvořit významného hráče irské politiky.

Ačkoliv Adams vždy odmítal, že by byl členem IRA, mnozí toto jeho tvrzení označují jako lež. Bývá označován za člena vedení IRA v 70.letech a člověka, který měl nařídit několik atentátů a vražd. Za těmito tvrzeními stojí jak někteří historici, tak i bývalí policisté jak z jižního tak i Severního Irska, ale také bývalí členové IRA. Adams jednou prohlásil, že nikdy nebyl členem IRA, ale to neznamená, že by se od IRA distancoval.

Jisté je to, že IRA vedla ozbrojený boj, a Sinn Fein se snažila požadavky IRA formulovat politicky. Když situace dospěla do fáze, kdy těm chladnokrevným došlo, že bojem se nic nezmůže, došlo k mírovým rozhovorům. A Adams měl na nich bezesporu lví podíl.

Sinn Fein požaduje odtržení Severního Irska od Velké Británie a připojení regionu k Irské republice. Strana je druhou nejsilnější stranou na severu, a třetí nejsilnější v republice.

Komentáře

komentáře