Proč hraje v novém ztvárnění Tróji hrdinu Achilla, a nejen jeho, černoch?

0
Foto: BBC

Politicky hyperkorektní BBC překrucuje evropskou historii tak intenzivně, že se v podstatě neustále objevují nové historické pořady, kde historické postavy prokazatelně evropského původu hrají černoši. O Achillovi v novém zpracování Tróji už Středoevropan psal. Z traileru a seznamu postav ale vyplývá, že podle BBC bylo starověké Řecko asi součástí černé Afriky.

Trailer k filmu je tu.

Ale nyní něco k historii. Kdy k Trojské válce přesně došlo na tom nepanuje obecná shoda. Ale pokud se přikloníme k nejbližšímu datu, mohlo to být někdy ve 12.století před naším letopočtem. Staří Řekové tehdy černé Afričany už znali. Ale šlo o podobný kontakt jaký mohli mít ve 13.století staří Češi a Mongolové. Někteří Češi Mongoly mohli i ve východní Evropě spatřit, ale to bylo, co se kontaktu týče, vše.

V Homérově Iliadě je zmíněn “král Memnon”, který přišel Tróji na pomoc z “Aethiopie”. Ta později vešla ve známost jako Etiopie, země na jih od Egypta obývaná černými lidmi. Jenže v době Homéra byla Aethiopie známa jako země ležící na západních a východních okrajích tehdy Řekům známého světa. Vzhledem k poloze Tróji, která se nacházela na západním pobřeží Turecka, je pravděpodobné, že Memnom a jeho “etipoští” vojáci nepřišli Tróji na pomoc z tisíce kilometrů vzdálené Etiopie, ale spíš z východních zemí, jako byla pozdější Persie. Pozdější vyobrazení Memnona, jako černého bojovníka, muselo být ovlivněné omylem vycházejícím z chápaní Etiopie jako africké země, a nikoliv jakékoliv země mimo Řekům známý svět, jak se to chápalo v době Homéra.

Museés royaux d’Art et d’Histoire

Ačkoliv je tedy přítomnost černochů v řadách Řeků nebo Trojanů historicky v podstatě vyloučená, BBC je do filmu přesto zařazuje, a to na dost prominentní role.

Mezi Trojany ve filmu vystupuje postava Aenea. Ve filmu jej hraje černý herec Alfred Enoch. Ačkoliv jej historie jasně popisuje jako muže trojské, tedy evropské krve, BBC měla svůj důvod, proč jej zobrazit jako černocha. Podle legend totiž Aeneas při dobytí Tróje přežil a spolu s hrstkou dalších odplul do dnešní Itálie, kde se stal v podstatě zakladatelem římské říše. Záměr tedy je vsugerovat, že římskou říši založil černý muž.

Že mocného Achilla hraje také černoch už víme. Achilles má díky své matce napůl boží původ, proto je téměř nezranitelný. BBC jej zobrazuje jako černocha, ačkoliv nejstarší zmínka v Homérově Iliadě jej popisuje jako světlovlasého válečníka.

Ve filmu je černý i nejvyšší řecký bůh Zeus. Řečtí umělci svého boha Dia ale jako černého nikdy nepopisovali, ani nezobrazovali. Jeho nejtypičtějším obrazem je vousatý bílý muž.

A tvůrci si nedali pokoj ani s řeckou bohyní Athénou, kterou ve filmu ztvárňuje černá herečka Shamilla Miller. Athéna je přitom vždy popisovaná jako světlovlasá, nordická bohyně, vypadající tak, jako většina starých Řeků.

Přestaňte nám překrucovat naší historii a upravovat jí současnému politickému trendu, který se snaží vytvořit dojem, že Evropa byla vždy rasově “rozmanitá”. BBC svým zobrazením starých evropských hrdinů urazila všechny Evropany a její lživý pořad by měl být stažen a jeho tvůrci by se měli omluvit.

Komentáře

komentáře