“Migrant” bylo v roce 2017 nejpoužívanějším slovem v titulcích italských novin

0
Foto: David Ramos

Analýza nejčastěji používaných slov v titulcích italských novin za rok 2017 odhalila, že nejen, že slovo “migrant” bylo slovem nejpoužívanějším, ale že šest z deseti nejpoužívanějších slov přímo souviselo s migrační krizí.

Migrant, jako nejpoužívanější slovo, se objevilo celkem ve 2455 případech. Druhé nejpoužívanější slovo, uprchlík, se objevilo v 1322 případech.

Pořadí nejpoužívanějších slov je následující: Migrant, uprchlík, Itálie, NGO, imigrant, ius soli (udělení občanství cizincům narozeným v Itálii), vítat, Libye, Evropská unie a italský.

Něco podobného se mezi lety 2015 a 2017 stalo i v italské televizi. Televizní zpravodajství strávilo 40 procent svého času migrační krizi. Nárůst oproti roku 2015, kdy to bylo 28 procent. Stejně tak se více mluví o kriminalitě. V roce 2015 to bylo 25 procent, rok 2017 už 34 procent. Naopak příběhy o vítání migrantů spadly z 28 procent na 11 procent.

Průzkum z minulého roku ukázal, že strach z migrantů je v Itálii nejvyšší za posledních 10 let. 46 procent Italů souhlasí s prohlášením, že “imigranti jsou nebezpečím pro veřejný pořádek a bezpečnost osob.” Strach byl posílen i studiemi srovnávající nárůst zločinu s nárůstem imigrantské populace.

Komentáře

komentáře