San Francisco odstraní sousoší s Indiánem. Prý je rasistické.

0
Foto: Jessica Christian/

V San Franciscu stojí od roku 1894 tzv. Pioneer Monument zachycující historii osidlování Kalifornie bílými lidmi. Ve středu monumentu stojí velká socha bohyně Minervy (Řím) či Atény (Řecko) jako vyjádření se k odkazu naší antické historie, kterou obklopují čtyři bronzová sousoší z různých epoch kolonizace západu Ameriky. Dvě sochy vyjádřené ženskými postavami představují Obchod a Dostatek. Jedna, nazvaná 49, zlatou horečku z roku 1849. A poslední, která má jít dolů, ukazuje křesťanského misionáře stojícího nad polonahým divokým Indiánem, vedle kterých stojí tzv. vaquero – španělský honák dobytka.

Zatímco dílo jako celek zobrazuje anticko-křesťanskou tradici euro-americké civilizace, různým aktivistům dlouhodobě vadí reálné vyobrazení Indiána divocha, kterého přišli Evropané zcivilizovat. Podle nich socha, která se jmenuje Early days, představuje urážející zpodobnění “původních Američanů” a neuznává “rasismus, kolonizaci a genocidu”.

Snahy o odstranění monumentu trvají od devadesátých let minulého století. Mluví o krádeži půdy, kolonizaci a vyhlazení původních obyvatel, které prý monument oslavuje. S demografickými změnami, kdy bílí Američané přestávají mít v Americe slovo, se tyto hlasy konečně dočkaly, a tento týden kulturní komise města San Francisco schválila, že socha Early days půjde dolů. Na jejím místě bude vztyčena cedule s “vysvětlujícím popiskem”, proč byla tato “rasistická” socha odstraněna.

Kdyby byli američtí bílí ještě co k čemu, odstranění sochy by nikdy nedopustili. O krádeži půdy nemůže být v případě tzv.Indiánů vůbec řeč. Tato nesourodá masa lidí žijící v menších či větších společenstvích se kvůli nekonečným válkám mezi sebou posouvala z místa na místo. Z nějakého území byli jinou skupinou vytlačeni, aby odjinud vytlačili skupinu jinou. Často přitom byli silnější skupinou zcela vyhlazeni, nebo asimilováni. Když se střetli s bílými a prohráli, stalo se jim jen to, co se jim dělo vždy.

Nikdy jsme neslyšeli o tom, že by si Siouxové stěžovali na krádež své půdy v Minnesotě ze strany Čipevajů. Neslyšeli jsme, že by si Arikarové stěžovali na krádež své půdy v Black Hills ze strany Siouxů. Proč tedy máme poslouchat o krádeži půdy Indiánům ze strany bílých?

Kdyby byli američtí bílí co k čemu, nikdy by se za své pionýrské předky neomlouvali. Byli horší, než Indiáni, kteří se vybíjeli po tisíciletí, protože byli civilizačně vyspělejší a dokázali se Indiánům ubránit a porazit je? Byli špatní, protože si vzali to, co chtěli, tak jako to dělaly silnější indiánské kmeny těm slabším po tisíciletí? Ne.

Snad přijde znovu den, kdy se staré sochy znovu vztyčí a bílá Amerika bude žít.

Komentáře

komentáře