Téměř 90 procent ženských uprchlic v Německu nepracuje a nemá to v plánu

0
Foto: Shutterstock

Ženy uprchlice v Německu jen zřídka pracují, tvrdí nový výzkum Institutu světové ekonomie (IfW).

Pracovní trh se považuje za nejdůležitější místo pro tzv.integraci a většina uprchlíků zůstává nezaměstnaná. Téměř polovina mužských uprchlíků do nějaké práce chodí, ale u žen je toto číslo mnohem nižší. 11,5 procent.

Uprchlice, které pracovaly ve svých zemích, měly často neformální práce, jako práce v domácnosti, které se dají dělat při péči o děti. Na německém pracovním trhu je ale taková zkušenost jen těžko využitelná.

Tyto ženy mají také mizernou kvalifikaci. Soustředí se na tradiční ženské role a nejsou orientované na práci. Což je problém spojování rodin. Když ženy přijdou do Německa za svými muži, mají jen malou perspektivu najít práci a žijí odděleně.

K tématu se už vyjádřil sociolog Ruud Koopmans, který ve své studii “Asimilace nebo multikulturalismus” ukázal, že tradiční rozdělení rolí a neochota zapojit se do pracovního trhu u muslimských žen dělá adaptaci těchto lidí do západní společnosti téměř nemožnou.

Komentáře

komentáře