Jižní Afrika kritizuje snahy Austrálie udělit bílým farmářům spěšná víza

0
Julius Malema říká, že bílé lidi ZATÍM vraždit nechtějí

Jižní Afrika odsoudila nabídku australského ministra Petera Duttona jihoafrickým bílým farmářům na udělení spěšných víz jako “smutnou” a “politováníhodnou”.

Mluvčí ministerstva pro mezinárodní vztahy, Lindiwe Sisulu, řekla: “Není důvod se bát. Chceme říct světu, že jsme zahájili proces redistribuce půdy, který je velice důležitý pro vyrovnání nerovností z minulosti. Ale bude provedena legálně a s ohledem na ekonomický dopad na jednotlivce.”

Redistribuce půdy je hezký výraz pro vyvlastnění půdy. Půda totiž nebude nějak redistribuována, ale bílým bez náhrady zabavena. A pokud se jedná o “vyrovnaní nerovností z minulosti”, v Jižní Africe zemědělská půda před příchodem bílých nebyla. Půdu zkultivovali a pro zemědělskou produkci zvelebili oni a jen oni. Díky nim mohly později přelidněné komunity lovců-sběračů a pastevců vůbec co jíst. Jejich schopnosti jsou jim nyní vyčítány.

Jihoafrické úřady se brání, že v Jižní Africe jsou vraždění všichni bez rozdílu. V zemi prý dochází k asi 300 vraždám na 100 tisíc obyvatel ročně. Pro porovnání, v ČR je to asi 1,4 vražd na 100 tisíc obyvatel (2016).

Problém kriminality těchto lidí je jedna věc, ale nenávist k bílým ze strany jihoafrického establishmentu je věc druhá. Vlivný jihoafrický politik Julius Malema nedávno řekl tuto větu: “Nechceme vraždit bílé – alespoň ne teď.”

Komentáře

komentáře