Kalifornská univerzita vydala seznam toho, co je prý “mikroagrese” vůči menšinám

0

V České republice od podobných výrazů a témat máme zatím pokoj, a každý ví proč, ale v Americe jsou bílí lidé neustále bombardování tím, jak jsou špatní, a jsou pro ně vytvářeny seznamy výrazů, kterých by se měli ve vlastním zájmu vyvarovat. Jeden takový stvořila i University of California, neboli UCLA. Jedná se o seznam “politicky nekorektních výrazů”, které mají studentům “pomoci rozeznat mikroagresi a bojovat s ní”.

Příklady rasistické mikroagrese zahrnují i taková prohlášení jako: “Když tě vidím, nevidím barvu,” “Je jen jedna rasa, lidská rasa,” nebo “Amerika je tavící hrnec.”

Projevem mikroagrese je i říct “práci dostane ta nejkvalifikovanější osoba” nebo vyjádření pochybností o efektivitě pozitivní diskriminace. Říct, že “Amerika je země příležitostí,” nebo že “V této společnosti uspěje každý, kdo tvrdě pracuje” je také špatně. Podporuje to prý “mýtus meritokracie”, tedy že každý má to, oč se zaslouží.

Toto je vůči bílým dost zákeřné. Lepší studijní a pracovní výsledky, více nápadů a jejich úspěšná realizace, nejsou optikou těchto lidí vysvětlovány pozitivně, ale jako důsledek tzv.bílého privilegia. Tato teorie odmítá, že by úspěch souvisel s vyšší inteligencí, ale jen a pouze s tím, že si bílí ať už vědomě či nevědomě prý navzájem nadržují.

V tomto ohledu je prý také důležité, kdo mluví. Stejná slova nemusejí představovat mikroagresi, pokud je vysloví například černoch.

Například je prý zcela v pořádku se bílého studenta zeptat: “Proč jsi zticha? Chceme vědět, co si myslíš,” zatímco položit stejnou otázku Asiatovi, Hispánci nebo Americkému Indiánovi je mikroagrese, protože položením dotazu naznačujeme, že se dotyčný úspěšně neasimiloval do “dominantní kultury”.

No a položit černochovi dotaz “Proč jsi tak hlasitý / divoký?” je rovnou na elektrické křeslo. Položit stejnou otázku bělochovi je ale v pořádku.

Bílí nikdy nesmějí směrem k černým použít výraz “vy lidi”, ale naopak to není problém.

Mikroagrese se týká i sexuální identity. Jejím projevem je zahrnout do oficiálních dokumentů jen dvě pohlaví nebo jen dva statusy – ženatý / svobodný.

Celý seznam projevů, které představují mikroagresi, naleznete na tomto odkazu.

Komentáře

komentáře