Etnická proměna Evropy není mýtus. Nové statistiky mluví jasně.

0
screen shot

Britský Daily Mail zveřejnil nejnovější data týkající se podílu imigrantů mezi patnáctiletými v Británii, ale i ve zbytku Evropy, včetně České republiky. Čísla vás možná překvapí. Etnická proměna Evropy se ukazuje jako fakt.

Tabulka zobrazuje podíl migrantů mezi patnáctiletými dětmi v populaci. Jde jak o nově příchozí, tak i druhou generaci, rasově smíšené “domácí” a domácí, kteří se narodili v cizině. Studie je založena na analýze testů PISA z roku 2015, které dělají patnáctiletí v 35 zemích.

Nejdramatičtější je v tomto ohledu situace ve Švýcarsku. Migranti první a druhé generace a míšenci zde mezi patnáctiletými tvoří téměř 50 procent. Následuje Austrálie s téměř 42 procenty a Kanada se 40 procenty. Austrálie i Kanada byly ještě nedávno téměř zcela bílé státy složené z potomků evropských kolonistů a evropských přistěhovalců.

Překvapením může být Irsko. Více než čtvrtina patnáctiletých obyvatel Irska jsou cizinci. Stejně je na tom Švédsko a Velká Británie a samozřejmě Německo a Francie.

Myslíte si stále, že Česká republika je etnicky homogenní? Kdepak. Ačkoliv migranti první a druhé generace tvoří stále jen jednotky procent mezi patnáctiletými, míšenci tvoří podle grafu asi 7 procent. Pokud to sečteme a vezmeme si průměrný vzorek stovky patnáctiletých obyvatel ČR, asi 12 z nich budou buď míšenci, nebo migranti. Co tomu říkáte?

Z měřených zemí má nejmenší podíl cizinců a míšenců Polsko. Jde sotva o pár procent.

Komentáře

komentáře