Islám se stává nejoblíbenějším náboženstvím mezi mládeží v Británii

0
Rob Stothard

Islám je v Británii v oblíbenosti nyní už jen jeden procentní bod za anglikánskou církví mezi lidmi ve věku 16 až 29 let. Ukazuje to nová studie.

Nejedná se o nějaká závratná čísla, protože náboženství je v západním světa mezi původní populací obecně na sestupu. Nejoblíbenější náboženství v Británii reprezentované anglikánskou církví sdílí jen 7 procent mladých ve věku 16 až 29 let a islám je oblíben u 6 procent. Pokud bude nicméně tento trend pokračovat, islám se v Británii v této věkové skupině stane dominantním náboženstvím.

Bude ještě trvat, než muslimové mezi mladou generací předhoní všechny křesťany, ale Británie k tomu směřuje. V současnosti se jen 21 procent mladých Britů identifikuje jako křesťané.

Významný je odklon od náboženství mezi křesťany a poměrně malý odklon od náboženství mezi muslimy. Až 20 procent lidí, kteří o sobě tvrdí, že nemají žádné náboženství, pocházelo z nábožensky založených rodin. 7 osmin těchto lidí odešlo od křesťanství a jen jedno procento od islámu. To znamená, že u muslimů v Británii je daleko nižší pravděpodobnost, že opustí své náboženství, než křesťané.

Jen jako doplněk pak slouží statistika porodnosti, kdy muslimské ženy v Británii mají v průměru 2,9 dětí, zatímco nemuslimské ženy jen 1,8 dětí.

To jsou jednoduché počty, ne?

Komentáře

komentáře