Zrůdný genderový experiment ve švédských školkách

0
Chlapec v nepřirozené roli dívky. Foto Julian Rose

Švédsko je v podkopávání biologických rozdílů mezi muži a ženami nejdál. Školky v zemi už začaly experimentovat se způsoby, jak tyto vrozené rozdíly smazat. Reportáž o tom napsaly New York Times.

Už od roku 1998 je součástí osnov všech školek povinnost bořit tradiční genderové role a znaky a povzbuzovat děti, aby se dostávaly mimo limity “stereotypních pohlavních rolí.”

V praxi to vypadá tak, že se děti neoslovují “ona” nebo “on”, ale neutrálně. Chlapci jsou povzbuzováni, aby si hráli například s panenkami, a dívky s autíčky, čímž se mají údajně nabourat přirozené sklony k agresi nebo naopak k pasivitě.

Stát tak učitele nutí, aby fungovali jako takoví sociální inženýři, ačkoliv dopady těchto metod zatím nejsou známé. Není jasné, zda se prohozením rolí má přirozená agrese budovat u dívek a u chlapců zase pasivita. O co jde není vůbec jasné.

Učitelé mají vycházet z toho, že není nic, co by bylo “pro kluky” nebo “pro holky” a tato genderová neutralita je praktikována v každé školce.

Například ve školce Seafarer je přirozená tendence chlapců k bouřliváctví a fyzičnu záměrně potlačována a jsou naopak vyzýváni, aby byli více pasivní a zticha a místo toho se věnovali například malování. Naopak u dívek jsou ty samé vlastnosti, které jsou u chlapců potlačovány, podporovány. Jde tedy o jakési změkčování mužů a hrubnutí dívek. Zcela v duchu militantního feminismu.

“Švédsko je v tomto směru skutečným průkopníkem. Žádná jiná země neudělala takový pokrok ve snaze zbořit mezi dětmi genderové bariéry,” říká Lann Hornscheidt z Humboldtovy univerzity z Centra pro Transdisciplinární genderová studia.

Otec genderově neutrálních školek se jmenuje Ingemar Gens. Jeho zrůdnou teorii, která měla za cíl odstranit ze Švédů mužnost, nejprve praktikovaly dvě školky. Ty rozdělovaly děti na skupiny chlapců a dívek a tyto skupiny si prohazovaly pohlavní role. Chlapci si navzájem masírovali nohy, zatímco dívky měly chodit bosé ve sněhu a bylo jim řečeno, aby otevřely dokořán okna a křičely.

Gens přiznal, že co dělá, je indoktrinace a trval na tom, aby se takto chovaly všechny školky. A to se skutečně povedlo. V roce 2011 švédské školky přijaly genderově neutrální zájmeno “hen”, které je z finštiny a nyní už je součástí švédských slovníků.

Jedna ze školek, Egalia ve Stockholmu, tvrdí, že jejím cílem je “osvobodit děti od sociálních očekávání založených na jejich pohlaví.” V knihovně školky nenajdete klasické knížky, ale knihy nové, kdy například jedna vypráví příběh o dvou žirafách, které adoptovaly krokodýla.

Většinová švédská společnost již tyto snahy o rozbití biologických rozdílů mezi pohlavími přijala, ačkoliv pár disidentů ve Švédsku je.

Jednou z nich je matematička Tanja Bergkvist, která tvrdí, že mnoho Švédů s tímto genderovým šílenstvím nesouhlasí, ale bojí se veřejně vystoupit.

“Tato idea rovnosti se stala natolik absurdní, je to vážně velmi hloupé,” říká.

Komentáře

komentáře