Otevřená výzva Národnímu divadlu v Brně a městu Brno

0
Obrázek: Waiting For The Word / Flickr

Dnešní článek na iDnes dává prostor kontroverzi okolo divadelní hry Národního divadla v Brně Naše násilí a vaše násilí, ve které by měl Ježíš znásilňovat muslimskou ženu. Ačkoliv jde o nechutnou provokaci, která ani nemá oporu v historii, protože mezi životem Ježíše a prvními muslimy je časová propast 600 let, ukazuje, že je česká společnost vůči znevažování části svých kulturních tradic poměrně tolerantní a v divadle se zatím žádný křesťan neodpálil.

Dílo pocházející z pera Chorvata Frljiče se prý zamýšlí nad tím, že jinak vnímáme oběti terorismu v Evropě a jinak například v Bagdádu nebo Kábulu. Mohl by se pana režiséra Frljiče někdo zeptat, zda bude truchlit stejně, když zemře jeho teta a stejně, když zemře nějaká paní Jankovičová, kterou nikdy neviděl? Přirozeně nás zasahuje utrpení lidí, kteří jsou nám blíž nejen geograficky, ale i kulturně a etnicky, než lidí, se kterými toho máme společného daleko méně a jsou od nás tisíce kilometrů daleko.

Ředitel divadla Glaser v reakci na nesouhlas některých občanů s uvedením hry řekl:

“Je zcela legitimní, že současné umění vyvolává diskusi k nejkontroverznějším otázkám současnosti. Postoje tvůrců pak mohou vzbudit negativní emoce, nebo dokonce názorově rozdělovat společnost. To je ovšem, podle mne, znakem demokracie. Můžeme zaujímat naprosto rozdílná stanoviska a názory, vynášet o různých skutečnostech naprosto odlišné hodnotící soudy – například co je a co není umění, co je a co není kvalitní.”

A občanům Brna vzkázal, že se sami rozhodnou, co chtějí a nechtějí vidět.

Ke hře se podle iDnes vyjádřilo i město Brno.

„Politika by neměla hodnotit a ovlivňovat umění. Festivalový program dává lidem na výběr různá představení a poskytuje divákům dostatečné množství informací, aby se mohli svobodně rozhodnout, zda představení navštívit nebo ne,“ vzkázal mluvčí Brna Filip Poňuchálek.

Středoevropan má tedy pro Národní divadlo v Brně a město Brno tuto výzvu.

V západním světě se stalo zcela běžným urážet křesťanství a odvolávat se při tom na uměleckou svobodu a svobodu slova, ale zároveň je zcela zapovězeno urážet islám. Pokud urážku křesťanství vnímáte jako umělecký projev a projev svobody a demokracie, dovolte provedení malého testu, kdy pro jedno představení role prohodíte, a necháte znásilnit křesťanskou ženu prorokem Mohamedem. Pak teprve veřejnost uvěří, že svůj postoj ke svobodě uměleckého projevu myslíte upřímně.

Komentáře

komentáře