V Egyptě byl objeven více než 2000 let starý řecko-římský chrám

0

Velice vzácný chrám z doby, kdy byl Egypt římskou provincií, byl objeven v egyptské západní poušti. Archeologové věří, že pochází z doby mezi 200 lety př.n.l. a 300 let n.l. Chrám byl objeven na archeologickém nalezišti al Salam. Ve středu to oznámilo egyptské ministerstvo pro archeologii. Našly se dvě sochy lvů, keramika, drobné peníze a také část sochy – hlava muže.

Zatím byla odkryta přední část chrámu s jeho základy, který byl chráněn téměř metr širokou zdí. Vzácnost nálezu spočívá v tom, že z této doby se mnoho staveb nezachovalo.

Chrám nese znaky řecko-římské architektury, která je základem naší evropské civilizace, společně s egyptskou architekturou, která je také její součástí. Než došlo k rasovému míšení vládnoucí vrstvy starého Egypta s okolními lidmi, není z archeologických výzkumů pochyb o tom, že světlovlasí a rudovlasí a často modroocí a zelenoocí staří Egypťané, byli svým původem evropští.

K objevení chrámu došlo poblíž oázy Siwa, která je jedním z nejvíc izolovaných osídlení, kde se věřilo, že lidé před 10 tisíci lety žili. Archeologové nyní budou pracovat na plném odkrytí celého chrámu.

Komentáře

komentáře